Sedan augusti har ansvaret för Miljögruppen lämnats över till Torben Vincentsen.
Restaureringen av planteringen kring dagvattenavloppet vid badbryggan är ett av mina sista beställningar. Arbetet pågår för fullt och det är inte ogräs – även om det är det intryck man får just nu. Det ska vara växter som trivs nära vatten. Jag tackar för mig och ser med stor spänning fram emot resultatet nästa sommar.

Eva Sandgren
Samfälligheten

Nedan så det såg ut innan arbetet hade börjat…

Pin It on Pinterest

Share This