Vi servar och rengör våra pumpar/pumpgropar (24st/6st) två gånger per år samt underhållsspolar en spillvattenledning utefter Winborgsväg för att förebygga stopp.

Idag upptäckte vi tyvärr att vår stora pumpgrop vid Winborgstorg var full av fett (flera hundra kg som satt på väggarna, på pumparna i pumpgropen), grus/sand, tamponger, kondomer, blöjor, servetter, mm. Vi har även detta problem i våra mindre pumpgropar men vi har ALDRIG haft detta problem i den stora pumpgropen. Den samlar upp allt spillvatten från alla boende i Järla sjö för att sedan pumpa spillvattnet vidare in i det kommunala ledningsnätet.

Fett och skräp orsakar stopp, problem!
Vårt ledningsnätet är gjort för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det vill säga spillvatten som motsvarar det som ett normalhushåll genererar. Matfett, våtservetter och annat skräp som slängs i avloppet gör att det blir stopp i vårt interna spillvattenledningsnät (vi har flera km spillvattenledningar i vår mark) och i våra pumpgropar och pumpar (24st) som samlar upp spillvatten från flertal av våra bostadsrättsföreningar. Fettet som hamnar i avloppsledningarna stelnar när det kyls ner och bildar avlagringar inuti rören. I fettet och avlagringarna fastnar sedan skräp som exempelvis trasor eller våtservetter och allt vävs samman till stora klumpar. Fettavlagringarna bildar också svavelväte, en illaluktande och giftig gas, som även ger frätskador på ledningar och utgör en hälsorisk och lockar råttor till ledningsnätet. Fett klumparna orsakar även omfattande skador på våra ledningar. Stoppen kan även leda till översvämningar och göra att orenat avloppsvatten rinner ut på Winborgsväg och i Järla sjön.

Att serva, reparera pumpar och förebygga större problem kostar mycket pengar för oss som bor här i Järla sjö. Här kan du som boende hjälpa till att spara pengar genom att:

  • Torka ur stekpannan
  • Aldrig hälla fritös-oljan i vasken! Häll den i en pet-flaska!
  • Hälla fett från konserver i mat-avfallspåsen eller i soppåsen
  • Samla överblivet matfett i en pet-flaska som sedan lämnas till återvinningscentralen
  • Använda en soptunna i badrummet för våtservetter och annat skräp

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This