Äntligen börjar vintern släppa sitt grepp och vi har nu påbörjat sopningen av våra trottoarer och vägar. Sopningen beräknas vara klar i början/mitten av maj. Om det inte blir minusgrader och börjar snöa igen, då kan det ta längre tid.

När vi sopar bort sand och grus så måste sanden vara fuktig för att undvika damm. Det är inte möjligt om det varit minusgrader på natten, då måste vi vänta tills frosten försvinner innan vi börja sopa och det gör att det kan ta längre tid.

Sopningen sker i flera steg. Vi börjar med att blåsa och sopa ut sanden på huvudgatorna så att den stora sandupptagningsmaskinen sedan kan ta upp sanden. Planen är att den stora maskinen ska komma i slutet av v16.

I år är det mycket sand på våra vägar och trottoarer vilket gör att det kommer att ta tid att få bort all sand och grus. Våra bilar som står parkerade i området försvårar också arbetet för vår underleverantör. Ni får gärna hjälpa till genom att sopa ut sanden på våra vägar från våra trottoarer och parkeringsplatser. Flytta gärna även era bilar så att arbetet underlättas för vår underleverantör.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This