Samfälligheten arbetar för fullt med att förbereda införandet av digitala parkeringstillstånd i området för boende och företagare. Datumet för införandet är ännu inte fastställt, men vi siktar på att det kommer att införas i början av april. Vi återkommer med exakt datum senare i mars. Vi kommer att informera via vår hemsida, i Facebookgruppen och via din brf:s styrelse.

Vi har i dagarna tecknat ett avtal med parkeringstjänsten Parkera.se för att utfärda digitala parkeringstillstånd. Tidigare har det varit möjligt att köpa rabatterad parkering för 400 kronor i Järla sjö via SMS Park – men från och med april 2018 kommer denna biljettyp även att kräva ett tillstånd för boendeparkering för att vara giltig.

För alla som bor i Järla sjö kommer ansökan om P-tillstånd att ske digitalt via vår hemsida, www.jarlasjo.se/parkering, där vi även kommer att publicera vilka regler som gäller. I korthet gäller att maximalt två parkeringstillstånd utfärdas per lägenhet i någon av områdets bostadsrättsföreningar (lägenhetsnummer kommer att behöva anges vid ansökan), varav det första tillståndet är gratis. På hemsidan kommer du också att hitta mera detaljerad information om vilka fordonstyper som kan få tillstånd.

Vi kommer också uppdatera skyltningen i området så att den anpassas till kravet på parkeringstillstånd för boende.

Ha en trevlig helg!
Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This