Pågående arbeten utefter Winborgsväg:

  • Arbeten med återställande av trottoar/gata, nu klart från Winborgsväg 7 tom med Winborgsväg 19
  • Montage av portar och av vattning (stuprör och hängrännor).

Pågående arbeten utefter Turbinvägen/Uppfinnargränd:

  • Plåtarbeten yttertaken och fasaden.
  • Fasadbeklädnad/isolering plus tegelskivor.
  • Montage av portar.

Pågående arbeten utefter Gustav De Lavals väg:

  • Putslagning och färgning av pilastrar och takfot (beroende på väder) tar p-platser i anspråk efter hand söder ifrån och norrut.

Allmänt:

  • Finplanering mark inne på området pågår, klart ca 30% (hård vinter kan dra ut på arbetet).
  • Invändiga arbeten pågår, 43 lägenheter klara, 13 in flyttade.
  • Etablering för bygget kommer delvis flyttas i februari till ”Pumphuset”

Hälsningar
Dennis Hagberg, SSM
Platschef

Pin It on Pinterest

Share This