Här är våra riktlinjer för snöröjningen i vårt område.

  • Snöberedskap håller vi under perioden 15 november till 31 mars.
  • Snöröjningen startar först efter att det har snöat minst 5 cm och som oftast efter det har slutat att snö.
  • Snöröjningen följer uppgjorda snöröjningsplaner för vägnätet, gångbanor, trappor och torg samt för soprummen. Den stora maskinen kör huvudvägarna i området och de mindre maskinerna kör våra trottoarer. Våra handskottare skottar utanför våra dörrar och soprum.
    • På huvudvägnät ska snöröjning vara färdigställd inom 4 timmar och efterarbete färdigställt inom 10 timmar.
    • Snöröjning på gångbanor, torg och trappor ska vara färdigställd inom 6 timmar. Efterarbete ska vara färdigställt inom 10 timmar.
    • Vi lagrar all snö på utpekade snölagringsplatser då det är alldeles för dyrt att transportera bort snön.
  • Halkbekämpning ska utföras i den omfattning som erfordras för att upprätthålla en god säkerhet.

Du kan läs mer på vår hemsida om snöröjningsplanerna

Pin It on Pinterest

Share This