För att få ner hastigheten runt Dalénparken, har samfällighetens styrelse beslutat att anlägga fem asfalterade fartgupp. Arbetet med detta kommer att påbörjas nu till helgen och kommer att vara slutfört i nästa vecka. Vi beklagar om det kan ställa till med eventuella olägenheter och trafikstörningar under tiden arbetet pågår.

Samfälligheten

Pin It on Pinterest

Share This