Plats: Områdeskontoret

Tid: Söndagen den 27 augusti kl 16.00

Representant från respektive brf bjuds in till möte i eftermiddag kl 16.00 på områdeskontoret. Detta mot bakgrund av att MSN kommer att ta beslut om eventuell rivning av Pumphuset på onsdag. En till samfälligheten fristående grupp kan organisera en lobbyinsats inför nämndens möte på onsdag.

Lobbyinsatsen kan bygga sin argumentation utifrån vad som tidigare anförts i överklagan kring bygglov från Brf Vasagården och Brf Klosterstranden.
Syftet med mötet är att bilda en grupp som kan organisera, ta fram, prioritera och samordna möjliga aktiviteter.

Välkomna
Henrik och Stefan

Pin It on Pinterest

Share This