Järla sjö samfällighetsförening ansvarar för utformning och uppsättning av dessa. Bakgrunden till skyltningen är tidigare beslut från föreningen högsta beslutande organ, årsstämman, där har samtliga bostadsrättsföreningar och kommersiella verksamheter i Järla sjö sina representanter.
I detta fall är bakgrunden till beslutet återkommande åverkan på båtar, flytpontoner och infästnings-anordningar för båtarna. Skyltningen utgör ett stöd till de personer som vill påtala för badande att det uppstår skador på enskild egendom om badandet sker utan hänsyn till egendomen.
Samfälligheten arbetar kontinuerligt med frågor som omfattar områdets skötsel varför föreningen självklart tar med sig synpunkter för att se på förutsättningar att revidera tidigare beslut.

Järla sjö samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This