Räddningstjänsten i Nacka har nyligen besökt Järla Sjö för att ge Samfällighetsföreningen synpunkter på förutsättningarna för livräddning längs våra bryggor och strandpromenader.

Räddningstjänsten ansåg att tillgången till livbojar och fria stegar längs strandpromenaden tillgodoses utifrån de rekommendationer som finns i gällande allmänna råd (SRVFS 2007:5). Längs promenadbryggorna finns också ett flertal platser där befintliga badstegar och andra bryggor nära vattennivån ger förutsättningar för vattenlivräddning. Det finns utöver detta ett flertal platser där räddningsstegar kan komplettera platserna för livbojar och fria stegar.

Styrelsen i Järla Sjö Samfällighetsförening har därför beslutat om att placera ut räddningsstegar på dessa platser. Områdesförvaltaren, kommer ombesörja utplaceringen så snart som möjligt.

Vid räddningsstegar och övriga platser med utrustning för vattenlivräddning kommer vi komplettera med skyltning om att utrustningen endast är avsedd för livräddning och att den som missbrukar eller skadar utrustningen riskerar andras liv.

Styrelsen kommer också att arbeta vidare med om ytterligare åtgärder kan genomföras för att skapa goda förutsättningar för vattenlivräddning och minskad risk för olyckor i Järla Sjö.

Styrelsen Järla Sjö Samfällighetsförening

Pin It on Pinterest

Share This