Plattorna mellan Winborgsväg 43 och vår nyligen iordninggjorda slänt mot Kyrkviken har under årens lopp satt sig och måste läggas om samt förstärka dräneringen mot slänten. Åtgärden är planerad och budgeterad för 2017, Arbetet påbörjas nu på onsdag den 15 mars och beräknas pågå i två veckor.

Pin It on Pinterest

Share This