Samfälligheten har påbörjat ett arbete med att byta ut samtliga lampor i området till LED-lampor och LED-lysrör. Totalt är det över 430 armaturer utomhus och dryga 200 lysrör i våra förråds- och garageutrymmen. Syftet är att vi ska sänka våra kostnader för belysning och att skapa utrymme för att kunna införa fler elbils laddstationer utan att vi ska behöva säkra upp samt att vi ska få ett enhetligt ljussken i området. Vi kommer att sänka våra kostnader med över 50% (lägre elförbrukning och färre tillfällen att byta ut trasiga lampor, lägre arbetskostnader och kunna säkra ner på några av våra el-anläggnings-IDn).

Pin It on Pinterest

Share This