Garage

Inomhusparkering i garage

Samfällighetsföreningen har tre garage;

  • Lilla garaget, Gustav de Lavals väg 5
  • Övre garaget, Winborgs väg 16
  • Stora garaget, Winborgs väg 24

Kostnaden för att hyra en plats i garagen är för närvarande 900 kronor per månad och fordon, och hyresavtalet löper med tre månaders uppsägningstid. För att kunna ställa dig i garagekön och/eller hyra plats, måste du vara registrerad ägare till fordonet och ha din hemvist i Järla sjö. Om du inte är folkbokförd på en adress i området, måste du på anmodan kunna visa intyg på att du bor i andra hand, disponerar en övernattningslägenhet eller liknande.

P-tillstånd gäller även för dig som har garageplats i samfällighetens tre garage. Det går maximalt att söka/registrera två P-tillstånd (två bilar) per hushåll. Det första P-tillståndet är gratis medan det andra tillståndet kostar 300 kronor per månad. P-tillstånden är tidsbegränsade till ett kalenderår i taget. Efter denna period kommer det att krävas en förnyelse, som görs via självbetjäningsportalen Parkera.se. Du kan även kontakta Parkera.se:s kundtjänst på telefon 0770-710 110 så får du hjälp.

P-tillstånd beviljas för privatregistrerade personbilar, alternativt tjänstebilar som används privat av sökanden. Övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar, husbilar samt fordon som används i kommersiell verksamhet (så kallade företagsbilar) – kommer inte att omfattas av parkeringstillstånd för boende. 

Det finns idag tre reserverade platser för elbilar i det stora garaget på Winborgs väg 24 och en elbilplats i det lilla garaget på Gustaf de Lavals väg 5. Månadsavgiften för en elbilsplats är 1 400 kr.

Kundtjänst

Är du intresserad av att hyra garageplats vänder du dig till Apcoa på 08-556 306 70 eller uthyrning@apcoa.se. De administerar idag köhantering och uthyrning av garageplatser och P-övervakningen i garagen samt avtal och fakturering administreras av Apcoa (Europark). Vid frågor – kontakta bolagets kundtjänst på 08 556 306 70 eller kundtjanst@apcoa.se. Har du frågor rörande P-tillstånd kan kontakta Parkera.se, tfn 0770-71 01 10 eller kundservice@parkera.se