Garage

Inomhusparkering i garage

Samfällighetsföreningen har tre garage;

  • Lilla garaget, Gustav de Lavals väg 5
  • Övre garaget, Winborgs väg 16
  • Stora garaget, Winborgs väg 24

Kostnaden för att hyra en plats i garagen är för närvarande 900 kronor per månad och fordon, och hyresavtalet löper med tre månaders uppsägningstid. För att kunna ställa dig i garagekön och/eller hyra plats, måste du vara registrerad ägare till fordonet och ha din hemvist i Järla sjö. (Om du inte är folkbokförd på en adress i området, måste du på anmodan kunna visa intyg på att du bor i andra hand, disponerar en övernattningslägenhet eller liknande.)

Du kan hyra garageplats för maximalt två bilar per hushåll. Enbart personbilar tillåts i garagen, inte lastbilar, skåpbilar eller bussar.

Det finns idag tre stycken reserverade platser för elbilar i det stora garaget på Winborgs väg 24 och en elbilplats i det lilla garaget på Gustaf de Lavals väg 5. Månadsavgiften för en elbilsplats är 1 400 kr.

Är du intresserad av att hyra garageplats vänder du dig till Apcoa på 08-556 306 70 eller uthyrning@apcoa.se. Även avtal och fakturering administreras av Apcoa (Europark). Vid frågor – kontakta bolagets kundtjänst på 08 556 306 70 eller kundtjanst@apcoa.se.

Observera: APCOA administerar idag köhantering och uthyrning av garageplatser och P-övervakningen i föreningens garage. Bevakningen utomhus görs av Estate Parkering 08-588 018 00, info.parkering@estate.se.

I garagen hos BRF:erna Remfabriken, Vikingaleden och i Läderfabriken är samtliga platser reserverade för de boende i respektive förening.

Inomhusparkering i garage

Samfällighetsföreningen har tre garage;

  • Lilla garaget, Gustav de Lavals väg 5
  • Övre garaget, Winborgs väg 16
  • Stora garaget, Winborgs väg 24

Kostnaden för att hyra en plats i garagen är för närvarande 900 kronor per månad och fordon, och hyresavtalet löper med tre månaders uppsägningstid. För att kunna ställa dig i garagekön och/eller hyra plats, måste du vara registrerad ägare till fordonet och ha din hemvist i Järla sjö. (Om du inte är folkbokförd på en adress i området, måste du på anmodan kunna visa intyg på att du bor i andra hand, disponerar en övernattningslägenhet eller liknande.)

Du kan hyra garageplats för maximalt två bilar per hushåll. Enbart personbilar tillåts i garagen, inte lastbilar, skåpbilar eller bussar.

Det finns idag tre stycken reserverade platser för elbilar i det stora garaget på Winborgs väg 24 och en elbilplats i det lilla garaget på Gustaf de Lavals väg 5. Månadsavgiften för en elbilsplats är 1 400 kr.

Är du intresserad av att hyra garageplats vänder du dig till Apcoa på 08-556 306 70 eller uthyrning@apcoa.se. Även avtal och fakturering administreras av Apcoa (Europark). Vid frågor – kontakta bolagets kundtjänst på 08 556 306 70 eller kundtjanst@apcoa.se.

Observera: APCOA administerar idag köhantering och uthyrning av garageplatser och P-övervakningen i föreningens garage. Bevakningen utomhus görs av Estate Parkering 08-588 018 00, info.parkering@estate.se.

I garagen hos BRF:erna Remfabriken, Vikingaleden och i Läderfabriken är samtliga platser reserverade för de boende i respektive förening.