Bilpool

Bilpool

Samfälligheten har valt att ta in bilpoolföretaget Sunfleet till området. Det är ett sätt att minska antalet bilar i området. Samfälligheten hyr initialt ut en bilpoolplats till Sunfleet, belägen på Gustaf de Lavals torg. Om det visar sig att efterfrågan av fler bilar är stor, så planerar vi att etablera två poolbilar i området.

Sunfleet är Sveriges största bilpool med över 1200 bilar i olika modeller. Du väljer modell efter resans behov. Företaget finns på närmare 50 orter runt om i Sverige. För att kunna hyra bil måste du först bli kund hos Sunfleet. Du kan sedan snabbt och enkelt hyra bil per timme, och du har även tillgång till alla företagets bilar runt om i Sverige. Sunfleet finns på runt 150 platser i Storstockholm med ungefär 400 bilar att tillgå. Du betalar bara för bilen när den används – drivmedel, skatt, service, försäkring och övriga bilkostnader ingår i priset.

Obs! Alla typer av frågor rörande bilpoolen besvaras av Sunfleet.

Sunfleet har en bilpool i Nacka, läs mer här: www.sunfleet.com