Återvinningsstation

Järla sjö samfällighetsförening har en egen återvinningsstation. Den får endast användas av oss som bor i Järla sjö och finns under bron vid infarten till Järla sjö. Företag i området ansvar själva för sin återvinning.  

Du får koden till källsorteringsstationen genom att vända dig till din Brf:s styrelse. 

Följande källsorteringsfraktioner erbjuds:

  • Pappersförpackningar
  • Wellpapp – bryt sönder kartongerna!
  • Tidningar
  • Metallförpackningar
  • Hårda och mjuka plastförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar

Källsorterings stationen är ingen sopstation

Idag kostar det ca 300 000 kr per år för oss som bor i Järla Sjö för att kunna driva källsorteringsstationen. Vi skulle kunna halvera denna kostnad om vi bara blir bättre på att sortera våra förpackningar. Tyvärr har vi många boenden som ställer dit grovsopor såsom; elektronik, trä, metall, lysrör, lampor, farligt avfall, möbler mm.

Grovsopor och miljöfarligt avfall

Återvinningscentraler för grovsopor finns:

  • utanför Saltsjöbaden i Östervik
  • i Skuru. (Skuruanläggningen ligger precis innan Skurubron, på Värmdövägens vänstra sida efter Ektorp) 

Läs mer på Nacka kommuns hemsida om återvinningsstationer, miljöstationer och stationer för grovsopor.