Produktionsstart av Turbinhallen – ombyggnation av Centralkvarteret

I linje med ”Nacka bygger stad” utvecklar SSM och Profi Fastigheter Centralkvarteret i Järla sjö. Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler blir 205 bostäder samt verksamhetslokaler som på ett varsamt sätt kompletterar den befintliga miljön i Järla Sjö. Nu tar SSM det första steget i produktionen som är rivning av de delar i mitten av kvarteret som ska ersättas med nyproduktion.

Vad händer vid byggarbetsplatsen?

Vissa delar av den gamla maskinverkstaden, Maskinhallen, kommer att rivas. På den blivande invändiga gården uppförs sedan flerbostadshus och radhus som ansluts till de befintliga husen. De fasader som ligger utmed angränsande gator kommer att bevaras och stadgas upp. Rivningen påbörjas under april månad. Arbetet med rivning beräknas pågå under cirka 6 månader och kan innebära viss störning och ökad byggtrafik under dagtid. Normal arbetstid på bygget är vanligtvis mellan kl 07.00-16.30. Byggtrafiken kommer huvudsakligen ske längs Winborgs väg och in på Turbinvägen för att nå Maskinhallen. Det kommer även upp en byggställning längs med fasaden på Winborgs väg för att stabilisera den befintliga byggnaden. Vid det fall befintliga gångbanor påverkas kommer dessa ersättas med temporära gångbanor runt avspärrningen för gångtrafikanter. Arbetet bedöms inte begränsa framkomligheten för biltrafik längs med gatan.

Mer information?

Löpande information anslås på Järla Sjö Samfällighetsförenings hemsida www.jarlasjo.se samt under senaste nytt på SSM:s projektsida www.ssmfastigheter.se/turbinhallen.

 

Pin It on Pinterest

Share This