En småstadsidyll i Nacka stad

AktuelltFler bilder

Aktuellt från Järla sjö

SSM – Pågående arbeten från v50 tom v04 2018

SSM – Pågående arbeten från v50 tom v04 2018

Pågående arbeten utefter Winborgsväg: Arbeten med återställande av trottoar/gata, nu klart från Winborgsväg 7 tom med Winborgsväg 19 Montage av portar och av vattning (stuprör och hängrännor). Pågående arbeten utefter Turbinvägen/Uppfinnargränd: Plåtarbeten yttertaken...

läs mer
Om Järla sjö och om vad som händer inom vårt fina område!

Om Järla sjö och om vad som händer inom vårt fina område!

Järla sjö är en stor samfällighetsförening och består av tjugo medlemmar, dvs. arton bostadsrättsföreningar och två kommersiella ägare. Samfällighetsföreningen äger och har i uppdrag att förvalta och utveckla områdets; vägar, trottoarer, trappor, utomhusparkeringsplatser, garage, el-, avlopps- och dagvattenledningar, dagvattenbrunnar och pumpgropar, pumpar, belysning, våra parker och grönområden, träd och buskar samt hela brygganläggningen, källsorteringsstationen, inkommande/utgående vatten, snöröjning i området och förrådsutrymmen.

läs mer
SSM – Pågående arbeten från v46 tom v50

SSM – Pågående arbeten från v46 tom v50

Arbeten utefter Winborgsväg: Arbeten med återställande av trottoar/gata FasaderPågående arbeten Arbeten utefter Turbinvägen/Uppfinnargränd: Plåtarbeten yttertaken och fasaden Fasadbeklädnad/isolering plus tegelskivor. Arbeten i portalen Turbinvägen, nytt undertak,...

läs mer
Tack för synpunkter avseende skyltarna vid båtpontonen!

Tack för synpunkter avseende skyltarna vid båtpontonen!

Tack för synpunkter avseende skyltar. Järla sjö samfällighetsförening ansvarar för utformning och uppsättning av dessa. Bakgrunden till skyltningen är tidigare beslut från föreningen högsta beslutande organ, årsstämman, där har samtliga bostadsrättsföreningar och kommersiella verksamheter i Järla sjö sina representanter.

läs mer

Notiser

Områdeskontoret har sommarstängt 10:e juli- 13:e augusti!

Områdeskontoret har sommarstängt under perioden 10 juli till och med 13 augusti.
Felanmälan görs via hemsidan: www.jarlasjo.se
Inkommande mejl till samfälligheten bevaras inom 5 dagar.
På vår hemsida www.jarlasjo.se finner du många svar på dina frågor.

Ha en fin sommar!

Henrik
Järla sjö samfällighetsförening

Koden till källsorteringsstationen

För er information så har någon eller några personer förstört kodlåset till vår  källsorteringsstation vid infarten. Kodlåset är nu helt utbytt!
När vi bytte ut kodlåset, så visade sig att den gamla koden låg kvar i dosans minne vilket har medfört att det har funnits två koder som har fungerat sedan 1 september 2016, när vi senast bytte kod.

Den gamla koden är nu helt borttagen och det kommer säkert ställa till problem för många av oss i området. Om du nu inte kan den ”NYA KODEN”, så ska du vända dig till din Brf-förenings styrelse. Anledningen till detta förfarande är att vi vill undvika att koden hamnar i fel händer.

Källsorteringsstationen är bara till för de boende som bor i Järla sjö och de boende som bor i Brf. föreningar som är ägare till G85 (Källsorteringsstationen), dvs det är alla Brf:er i Järla sjö förutom Brf. Turbinhallen då de själva har utrymmen för denna typ av sortering och inte betalar för G85.

Glad midsommar!

Områdesförvaltningen

Storstädning och linjemålning i våra garage under 2:a veckan i Juli!

Under vecka 28 kommer vi att storstäda (Tak, väggar och golv), nummersätta och linjemåla i våra garage och garageplatser.
Det innebär att bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garagen måste temporärt flyttas ut enligt nedanstående schema och parkeringsförbud i garaget gäller dessa dagar mellan kl. 08:30-17:00. Under dessa städdagar kan du ställa din bil utomhus. 

 • Måndagen 9 Juli – Lilla garaget
 • Tisdagen 11 Juli – Övre garaget
 • Torsdagen 12 Juli – Stora garaget
 • Fredagen 13 Juli – Linjemålning av samtliga garage

Vänligen hörsamma denna uppmaning så att vi kan göra riktigt rent i våra garage. Vid frågor e-posta till info@jarlasjo.se

Ha en fin sommar!

Järla sjö samfällighetsförening

 

Information från Slussföreningen och ”Nätverket Rädda Järla sjön”

Lördagen den 9 juni kommer flera veteranbåtar, ångbåtar, och allmogebåtar att besöka Järlasjön. Ran kommer också att göra sina guidade turer på sjön. En tur kommer även att starta från Kyrkviken. Vid lunchtid den 9 juni kommer alla inbjudna båtar att lägga till vid ”Fyrbryggan” hos oss i Järla sjö. Besättningen kommer då ta en lunchpaus i Herrgårdsparken.

Detta är en del av arrangemanget som ”Nätverket Rädda Järlasjön” driver. dvs att de bjuder in alla som bor och verkar runt Järla- och Sicklasjön till en picknick i Kyrkviksparken den 9 juni. Där kommer det också finnas information om Nackas planer för Kyrkviken och Järlasjön. Kl. 12.00 utfrågas våra politiker om sin dagvattenpolicy för Järlasjön.

Slussföreningen och ”Nätverket rädda Järla sjön” vill med denna dag visa att Järla sjön är betydelsefull för oss som bor runt sjön. Uppropet Rädda Järlasjön har bildats för att de vill ha kvar detta vatten och att reningen av dagvatten ska ske på land – inte i en 3000 kvadratmeters ineffektiv dagvattenbassäng i Kyrkviken. Sjön får inte utsättas för mer föroreningar. Den måste bli renare. Det är en pärla som vi vill ha kvar! Se närmare på annonsen som kommer in i Nacka-VärmdöPosten.

Ha en bra dag den 9 juni och njut av Järla sjön!

Slussföreningen och ”Nätverket Rädda Järla sjön”

Nätverket Järlasjön bjuder in alla som bor och verkar runt Järla- och Sicklasjön till picknick i Kyrkviksparken den 9 juni

Programmet i Kyrkviksparken

 • Alla välkomna till Picknick och skoj för barn mellan kl. 11.00 -15.00
 • Politikerna är inbjudna att tala och svara på frågor kl. 11.30- 13.00
 • Båtturer med RAN från Kyrkviksparken runt sjön
 • Egna båtar, kajaker eller segeljollar mycket välkomna

På Sicklaslussens dag den 9 juni är samtliga politiska partier inbjudna till Kyrkviksparken för att presentera sin politik kring dagvattenrening och vilka planer som finns för att skydda och restaurera Järlasjön. Som förberedelse har partierna fått 12 frågor att besvara.

Frågeställningarna handlar om i vad mån partiet kommer att ta initiativ till att:

 1. Restaurera Järlasjön
  Det är av stort allmänintresse att Nackas största och förorenade sjö skyddas från ytterligare övergödning och dess döda botten ges liv igen.
 2. Öka kraven på att dagvattenreningen hanteras lokalt
  Fastighetsägarens ansvar för att lokalt omhänderta dagvattnet (LOD) är grundläggande i både Plan och Bygglagen, Lagen om vattenverksamhet och i Nackas egen föreskrift (Nacka kommuns dagvattenstrategi).
 3. Utreda alternativ till en skärmbassäng
  Detta inkluderar möjligheten att anlägga en reningstunnel till Saltsjön.
 4. Återskapa Kyrkviksparken
  Detta med en strandpromenad med avstängning av Järlaleden för trafik i samband med att Älta/Planiavägen dras under Saltsjöbanan till Värmdövägen.

Du kan läsa mer på  ”Rädda Järla sjöns” hemsida, www.räddajärlasjön.nu

Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Join us on Facebook

Butiker och restauranger i Järla sjö

Stalands

Gustav de lavals torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-544 706 80

Salong Zakz

Gustaf de Lavals Torg 10
131 60 Nacka
Tel: 08-466 99 98

Marbodal Kök

Gustav de Lavals Torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-50 92 60 70

Pizzeria Il Secondo

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Sekunden service

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Lavalhallen

Lunch Restaurang, Festlokal, Festvåning
Gustaf de Lavals Torg 8, 131 59 Nacka
Tel: 08-718 04 05

Järla sjö