En småstadsidyll i Nacka stad

AktuelltFler bilder

Aktuellt från Järla sjö

Svara på vår enkät om – Laddplatser!

Svara på vår enkät om – Laddplatser!

Järla sjö samfällighetsförening kommer att digitalisera vissa servicefunktioner i området. En viktig del av detta arbete är att förbereda Järla Sjö för en hållbar framtid, till exempel genom att förbättra möjligheterna för elbilsladdning. För att skapa oss en bild av hur behovet ser ut idag och i framtiden, skulle vi behöva din hjälp.

läs mer
Parkeringstillstånd för boende återinförs i Järla sjö i april 2018

Parkeringstillstånd för boende återinförs i Järla sjö i april 2018

Styrelsen i Järla sjö samfällighetsförening har beslutat att återinföra parkeringstillstånd för boende området. Tillståndet togs bort 2012, då den fysiska 30-dagarsbiljetten ersattes med en digital lösning från SMS Park. I samband med detta slopades också kravet på att ha ett parkeringstillstånd synligt i bilrutan för att kunna parkera med den rabatterade 30-dagarsbiljetten (som för närvarande kostar 400 kronor).

läs mer
SSM – Pågående arbeten från v50 tom v04 2018

SSM – Pågående arbeten från v50 tom v04 2018

Pågående arbeten utefter Winborgsväg: Arbeten med återställande av trottoar/gata, nu klart från Winborgsväg 7 tom med Winborgsväg 19 Montage av portar och av vattning (stuprör och hängrännor). Pågående arbeten utefter Turbinvägen/Uppfinnargränd: Plåtarbeten yttertaken...

läs mer
Om Järla sjö och om vad som händer inom vårt fina område!

Om Järla sjö och om vad som händer inom vårt fina område!

Järla sjö är en stor samfällighetsförening och består av tjugo medlemmar, dvs. arton bostadsrättsföreningar och två kommersiella ägare. Samfällighetsföreningen äger och har i uppdrag att förvalta och utveckla områdets; vägar, trottoarer, trappor, utomhusparkeringsplatser, garage, el-, avlopps- och dagvattenledningar, dagvattenbrunnar och pumpgropar, pumpar, belysning, våra parker och grönområden, träd och buskar samt hela brygganläggningen, källsorteringsstationen, inkommande/utgående vatten, snöröjning i området och förrådsutrymmen.

läs mer
SSM – Pågående arbeten från v46 tom v50

SSM – Pågående arbeten från v46 tom v50

Arbeten utefter Winborgsväg: Arbeten med återställande av trottoar/gata FasaderPågående arbeten Arbeten utefter Turbinvägen/Uppfinnargränd: Plåtarbeten yttertaken och fasaden Fasadbeklädnad/isolering plus tegelskivor. Arbeten i portalen Turbinvägen, nytt undertak,...

läs mer

Notiser

Julstämning på Gustav de Laval torg den 1 december!

Klass 8 från Ekliden skola kommer starta en ny tradition i Järla Sjö för att öka julstämning och julkänslan i området. De utlovar ett musikaliskt stämningsfullt event på Gustaf de Lavals Torg, Järla sjö. Ladda ner inbjudan (pdf.)

Det kommer finnas glögg, pepparkakor och annat tilltugg och finnas möjlighet att köpa jultillbehör och julgodis.

NÄR: Lördagen den 1:E DECEMBER mellan KL 15.30-17.30.
Plats: Gustav de Laval torg, Järla sjö.

Välkomna

Problem med släckt belysning utefter Winborgsväg!

Vi har tyvärr stora problem med vår utebelysning är nedsläckt vid infarten till Järla sjö och utefter Winborgsväg. Det är säkringar i vårt belysningsnät som slår till pga de sker kortslutningar på olika ställen i nätet. Vår underleverantör Boo Energi håller på att felsöka och åtgärda felen i vårt ledningsnät. Idag såg belysningsnätet ut att vara stabilt igen, men belysningen vid infarten släktets ner igen runt kl.16:00. Boo Energi är informerad. De kommer till oss igen imorgon och fortsätter felsökningen och förhoppningvis kan lösa problemet.

Ny ansvarig för Miljögruppen

Sedan augusti har ansvaret för Miljögruppen lämnats över till Torben Vincentsen.
Restaureringen av planteringen kring dagvattenavloppet vid badbryggan är ett av mina sista beställningar. Arbetet pågår för fullt och det är inte ogräs – även om det är det intryck man får just nu. Det ska vara växter som trivs nära vatten. Jag tackar för mig och ser med stor spänning fram emot resultatet nästa sommar.

Eva Sandgren
Samfälligheten

Nedan så det såg ut innan arbetet hade börjat…

Slamsugning av dagvattenbrunnar

Vår underleverantör Spol & Sug började i förra veckan att slamsuga våra dagvattenbrunnar i området. Vi har drygt 150 stycken sådan brunnar. Arbetet kommer at vara klart i denna vecka.

Att vänta för länge mellan gångerna att slamsuga våra brunnar och sandfällor kan i värsta fall leda till översvämning och mycket stora kostnader. Med rätt frekvens vid slamtömning slipper vi också många andra problem.

Samfälligheten

Ökad trafiksäkerhet i området – Pollare & farthinder

I ett led att öka säkerheten för barn och skolungdomar i området, har styrelsen i Järla sjö samfällighetsförening beslutat att införa farthinder, pollare och tydligare skyltar på flertal ställen i området. Anledningen till detta är den snabbt tilltagande trafiksituationen med fler varu- & mattransporter, lastbilar, tekniska förvaltare och bilister som mycket ofta kör alldeles för fort.

Vi har (eller ska) placerat ut en blomkruka på Uppfinnargränd för att förhindra genomfart nära lekparken, en pollare vid farthindret på Järla Gårdsväg så att fordonen måste köra över farthindret och en pollare vid infarten till Buddes och Hebbes gränd för att förhindra genomfart  då dessa gator inte är några bilgator. Tyvärr togs pollaren vid Buddes Gränd bort av någon, men den kommer att sättas tillbaka och tillsammans med en skylt (inom någon vecka) hur man tar sin in i via Turbinvägen. De som har behov av lasta av eller på vid sin port kommer fortfarande att kunna göra det via Turbinvägen.

Det kommer även införas två stycken asfalterade farthinder utefter Winborgsväg – ett farthinder vid Castello och ett vid garageutfarten nedanför Brf. Vikingaleden.

Samfälligheten

Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Join us on Facebook

Butiker och restauranger i Järla sjö

Stalands

Gustav de lavals torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-544 706 80

Salong Zakz

Gustaf de Lavals Torg 10
131 60 Nacka
Tel: 08-466 99 98

Marbodal Kök

Gustav de Lavals Torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-50 92 60 70

Pizzeria Il Secondo

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Sekunden service

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Lavalhallen

Lunch Restaurang, Festlokal, Festvåning
Gustaf de Lavals Torg 8, 131 59 Nacka
Tel: 08-718 04 05

Järla sjö