En småstadsidyll i Nacka stad

AktuelltFler bilder

Aktuellt från Järla sjö

Om Järla sjö och om vad som händer inom vårt fina område!

Om Järla sjö och om vad som händer inom vårt fina område!

Järla sjö är en stor samfällighetsförening och består av tjugo medlemmar, dvs. arton bostadsrättsföreningar och två kommersiella ägare. Samfällighetsföreningen äger och har i uppdrag att förvalta och utveckla områdets; vägar, trottoarer, trappor, utomhusparkeringsplatser, garage, el-, avlopps- och dagvattenledningar, dagvattenbrunnar och pumpgropar, pumpar, belysning, våra parker och grönområden, träd och buskar samt hela brygganläggningen, källsorteringsstationen, inkommande/utgående vatten, snöröjning i området och förrådsutrymmen.

läs mer
SSM – Pågående arbeten från v46 tom v50

SSM – Pågående arbeten från v46 tom v50

Arbeten utefter Winborgsväg: Arbeten med återställande av trottoar/gata FasaderPågående arbeten Arbeten utefter Turbinvägen/Uppfinnargränd: Plåtarbeten yttertaken och fasaden Fasadbeklädnad/isolering plus tegelskivor. Arbeten i portalen Turbinvägen, nytt undertak,...

läs mer
Tack för synpunkter avseende skyltarna vid båtpontonen!

Tack för synpunkter avseende skyltarna vid båtpontonen!

Tack för synpunkter avseende skyltar. Järla sjö samfällighetsförening ansvarar för utformning och uppsättning av dessa. Bakgrunden till skyltningen är tidigare beslut från föreningen högsta beslutande organ, årsstämman, där har samtliga bostadsrättsföreningar och kommersiella verksamheter i Järla sjö sina representanter.

läs mer

Notiser

Nätverket Järlasjön bjuder in alla som bor och verkar runt Järla- och Sicklasjön till picknick i Kyrkviksparken den 9 juni

Programmet i Kyrkviksparken

 • Alla välkomna till Picknick och skoj för barn mellan kl. 11.00 -15.00
 • Politikerna är inbjudna att tala och svara på frågor kl. 11.30- 13.00
 • Båtturer med RAN från Kyrkviksparken runt sjön
 • Egna båtar, kajaker eller segeljollar mycket välkomna

På Sicklaslussens dag den 9 juni är samtliga politiska partier inbjudna till Kyrkviksparken för att presentera sin politik kring dagvattenrening och vilka planer som finns för att skydda och restaurera Järlasjön. Som förberedelse har partierna fått 12 frågor att besvara.

Frågeställningarna handlar om i vad mån partiet kommer att ta initiativ till att:

 1. Restaurera Järlasjön
  Det är av stort allmänintresse att Nackas största och förorenade sjö skyddas från ytterligare övergödning och dess döda botten ges liv igen.
 2. Öka kraven på att dagvattenreningen hanteras lokalt
  Fastighetsägarens ansvar för att lokalt omhänderta dagvattnet (LOD) är grundläggande i både Plan och Bygglagen, Lagen om vattenverksamhet och i Nackas egen föreskrift (Nacka kommuns dagvattenstrategi).
 3. Utreda alternativ till en skärmbassäng
  Detta inkluderar möjligheten att anlägga en reningstunnel till Saltsjön.
 4. Återskapa Kyrkviksparken
  Detta med en strandpromenad med avstängning av Järlaleden för trafik i samband med att Älta/Planiavägen dras under Saltsjöbanan till Värmdövägen.

Du kan läsa mer på  ”Rädda Järla sjöns” hemsida, www.räddajärlasjön.nu

Vi har nu två Sunfleet bilar i området!

Vi välkomnar en lite större bil, en Volvo XC 40, till området!
Samfälligheten hyr nu ut två bil-pool-platser till Sunfleet som är belägna på Gustaf de Lavals Torg. Detta är ett led i arbetet med försöka minska antalet bilar i området. Vi välkomnar denna gång en lite större bil, en Volvo XC 40, till området! Den nya bilen är här under en testperiod fram till mitten av september. Vi hoppas att bilen kommer att nyttjas så pass mycket, så att den kan bli kvar i området.

Sunfleet är Sveriges största bilpool med över 1200 bilar i olika modeller, du väljer modell efter resans behov. De finns på närmare 50 orter runt om i Sverige. För att kunna hyra bil så måste du först bli kund hos Sunfleet. Du kan sedan snabbt och enkelt hyra en bil per timme och du har även tillgång till alla deras bilar i hela Sverige. De finns på ungefär 150 platser i Storstockholms området och har ungefär 400 bilar att tillgå här. Du betalar bara för bilen när ni använder den. Drivmedel, skatt, service, försäkring och alla andra bilkostnader ingår i priset. Mer information om Sunfleet hittar du på: www.sunfleet.com

Obs! Alla typer av frågor rörande bilpoolen sköts av Sunfleet.

Järla sjö samfällighetsförening

Loppis i Järla sjö Söndag den 6 maj, kl. 10:00-14:00!

Välkommen både säljare & köpare!

Nu är det snart dags för vår-loppis i området. Passa på att rensa hemma. Prylar, kläder, leksaker, möbler och cyklar – det du inte längre använder kanske någon annan gärna köper!

NÄR: Söndag 6 maj 2018, kl. 10-14
VAR: Längs Buddes gränd
HUR: Du som vill sälja tar själv med bord/låda eller liknande till dina saker och ansvarar för att ta med dig eventuellt överblivna saker efteråt.

Det kommer även att finnas fika till försäljning.

Varmt välkomna!

Styrelsen
Brf Gustafsgården

Sprintorientering i Järla sjö 1 maj!

Tisdagen den 1 maj kommer Järla Orientering arrangera en sprintorientering i Järla Sjö.

Starten kommer att ske på Järla Gårdsväg vid Lillängen/Brf: Markenteteriet och målgången är på Nacka IP. Tävlingen startar kl. 11:00 och slutar kl. 13:00. Sprintorientering är orientering i stads- miljö med banor som är 2-3 km långa. Det kommer att vara ca 800 tävlande i olika klasser – allt ifrån eliten till de som aldrig har provat på orientering. Alla är välkomna att vara med och även du är välkommen springa en ”prova-på-bana”. Läs mer genom att klicka här.

Anmälan vid målet på Nacka IP kl 10:30-11:45.

Samfälligheten

Vecka 15 börjar vi ta bort sanden från våra vägar och trottoarer

Äntligen börjar vintern släppa sitt grepp och vi har nu påbörjat sopningen av våra trottoarer och vägar. Sopningen beräknas vara klar i början/mitten av maj. Om det inte blir minusgrader och börjar snöa igen, då kan det ta längre tid.

När vi sopar bort sand och grus så måste sanden vara fuktig för att undvika damm. Det är inte möjligt om det varit minusgrader på natten, då måste vi vänta tills frosten försvinner innan vi börja sopa och det gör att det kan ta längre tid.

Sopningen sker i flera steg. Vi börjar med att blåsa och sopa ut sanden på huvudgatorna så att den stora sandupptagningsmaskinen sedan kan ta upp sanden. Planen är att den stora maskinen ska komma i slutet av v16.

I år är det mycket sand på våra vägar och trottoarer vilket gör att det kommer att ta tid att få bort all sand och grus. Våra bilar som står parkerade i området försvårar också arbetet för vår underleverantör. Ni får gärna hjälpa till genom att sopa ut sanden på våra vägar från våra trottoarer och parkeringsplatser. Flytta gärna även era bilar så att arbetet underlättas för vår underleverantör.

Samfälligheten

Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Join us on Facebook

Butiker och restauranger i Järla sjö

Stalands

Gustav de lavals torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-544 706 80

Salong Zakz

Gustaf de Lavals Torg 10
131 60 Nacka
Tel: 08-466 99 98

Marbodal Kök

Gustav de Lavals Torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-50 92 60 70

Pizzeria Il Secondo

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Sekunden service

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Lavalhallen

Lunch Restaurang, Festlokal, Festvåning
Gustaf de Lavals Torg 8, 131 59 Nacka
Tel: 08-718 04 05

Järla sjö