Styrelsen

Föreningstämman

I maj varje år så har vi en föreningsstämma då du genom din bostadsrättsförenings styrelse har möjlighet att påverka din närmiljö och boendekostnad.

Stämman är föreningens beslutande organ. Styrelsen, som utses av stämman, är föreningens verkställande organ. Styrelsens uppgift är att se till att nya anläggningar blir utförda och befintliga förvaltas enligt anläggningsbeslutet samt för övrigt följa stadgar och stämmobeslut i överensstämmelse med lagstiftningen. Bland styrelsens uppgifter ingår också att se till att föreningsstämma kommer till stånd.

Styrelsen

Styrelsen har huvudansvaret för områdets ekonomiska och tekniska förvaltning. Den består av 8 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Av de ordinarie ledamöterna representerar 3 de kommersiella fastighetsägarna och 4 bostadsrättsföreningarna. En ordinarie ledamot ska nomineras gemensamt. Av suppleanterna representerar 3 bostadsrättsföreningarna och 1 från de kommersiella fastighetsägarna. Styrelsen sammanträder 6-7 gånger per verksamhetsår. 

Följande styrelsemedlemmar utsågs vid stämman den 17 maj 2016.

 • Göran Klaesson, Brf. Järla strand (Ordförande)
 • Stefan Andersson, Brf, Fyren (Ledamot, Vice ordförande)
 • Göran Fröjdh, Brf. Markenteriet (Ledamot, Sekreterare)
 • Jan Andersson, Profi Fastigheter (Ledamot)
 • Mats Gullborn, Stalands möbler (Ledamot)
 • Gustaf Alm, SSM (Ledamot)
 • Eva Sandgren, Brf. Remfabriken (Ledamot)
 • Carina Troedsson, Brf. Gustafsgården (Ledamot)
 • Catharina Burman, Brf. Klosterstranden (Suppleant)
 • Michael Gollne, Brf. Vasagården (Suppleant)
 • Jaan Woode, Brf. Vasagården (Suppleant)
 • Johan Ellerstsson, SSM (Suppleant)

p

Mer information

Järla Sjö Samfällighetsförenings stadgar

Ladda ned

Facebook

Vad tycker du om vår nya webbsajt?