En småstadsidyll i Nacka stad

AktuelltFler bilder

Aktuellt från Järla sjö

Fett orsakar stopp, problem och stora kostnader för oss!!

Fett orsakar stopp, problem och stora kostnader för oss!!

Vi servar och rengör våra pumpar/pumpgropar (24st/6st) två gånger per år samt underhållsspolar en spillvattenledning utefter Winborgsväg för att förebygga stopp. Och idag upptäckte vi igen att vår stora pumpgrop vid Winborgstorg, som samlar upp allt spillvatten från...

läs mer
Förnya ditt boendetillstånd innan 1 mars 2019! 

Förnya ditt boendetillstånd innan 1 mars 2019! 

Den 1 mars löper era nuvarande P-tillstånd för boende- och företagsparkering (för 2018) ut och det är därför viktigt att ni går in på parkera.se och förnyar dessa. Om P-tillståndet inte förnyas, riskerar ni att få kontrollavgift. Om ni tidigare köpt tillstånd via...

läs mer
Två Sunfleet bilar på torget igen och ett jul erbjudande!

Två Sunfleet bilar på torget igen och ett jul erbjudande!

Vi välkomnar en lite större bil, en Volvo XC 40, till området! Samfälligheten hyr nu igen ut två bil-pool-platser till Sunfleet som är belägna på Gustaf de Lavals Torg. Detta är ett led i arbetet med försöka minska antalet bilar i området. Erbjudande - rabattkod...

läs mer
Fett och skräp orsakar stopp, problem och stora kostnader!!

Fett och skräp orsakar stopp, problem och stora kostnader!!

Vi servar och rengör våra pumpar/pumpgropar (24st/6st) två gånger per år samt underhållsspolar en spillvattenledning utefter Winborgsväg för att förebygga stopp. Idag upptäckte vi tyvärr att vår stora pumpgrop vid Winborgstorg var full av fett (flera hundra kg som...

läs mer

Notiser

Loppis i Järla sjö Lördagen den 18 maj, kl. 10:00-14:00!

Välkommen både säljare & köpare!

Nu är det snart dags för vår-loppis i området. Passa på att rensa hemma. Prylar, kläder, leksaker, möbler och cyklar – det du inte längre använder kanske någon annan gärna köper!

NÄR: Lördagen den 18 maj 2019, kl. 10:00 -14:00
VAR: Längs Buddes gränd
HUR: Du som vill sälja tar själv med bord/låda eller liknande till dina saker och ansvarar för att ta med dig eventuellt överblivna saker efteråt.

Det kommer även att finnas fika till försäljning.

Varmt välkomna!

Styrelsen
Brf Gustafsgården
Samfälligheten

Garagestädning måndagen den 6 maj, kl. 08:00-14:00

Vi kommer att genomföra garagestädning i alla våra garage måndagen den 6 maj, kl. 09:00 till 14:00. Vänligen flytta ut bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garagen senast kl. 08.00. Du får parkera din bil utomhus från och med kl. 17:00 den 5 maj t om. kl. 09:00 den 7 maj. Det är viktigt att ni hörsammar denna uppmaning, så att vi kan göra riktigt rent i våra garage. Vid frågor e-posta till kundservice@parkando.se

Tack för hjälpen på förhand!

Parkando i samarbete med Järla sjö samfällighetsförening

Besiktning av pålar i vattnet för brygganläggning/betongpir och hus görs i april/maj!

Den 30:e april och 2:a, 3:e maj kommer Samfälligheten tillsammans med de Brf:er, som har hus som står på pålar i vattnet, genomföra en besiktning av samtliga stål-/betongpålar och badbryggornas kedjor och fästen. Detta kommer att göras av dykare, och är ett led i översynen och det löpande underhållet av Samfällighetens brygganläggning/betongpir och de fyra fastighetsägarnas (Brf:ernas) huskonstruktioner.
 
Järla sjö samfällighetsförening

Ökar trafiksäkerheten i området

I ett led att öka säkerheten för barn och skolungdomar i området, har styrelsen i Järla sjö samfällighetsförening beslutat att införa ett antal asfalterade farthinder och pollare i området. Anledningen till detta är den snabbt tilltagande trafiksituationen med fler varu- & mattransporter, lastbilar, tekniska förvaltare och bilister som alla åker alldeles för fort.
Idag etableras två farthinder utefter Winborgsväg, ett farthinder vid infarten till vändzonen nära skolentrén (Brf. Turbinhallen) och två farthinder utefter Vackra Kullans väg.

Samfälligheten

Sandupptagning och linjemålning

Även i år är det mycket sand på våra vägar och trottoarer vilket gör att det kommer att ta tid att få bort all sand och grus. Ni får gärna hjälpa till genom att sopa ut sanden runt era bilar och gångvägar ut på de större vägarna. Flytta gärna även era bilar så att arbetet underlättas för vår underleverantör.

Planen att vi i början av april (vecka 12) ska påbörja arbetet med att ta bort sanden/gruset från våra trottoarer och vägar. Vi kan dock inte börja med arbetet för än att det är plusgrader under natten. Gatorna måste också vara lagom fuktiga för att arbetet ska fungera effektivt och att det inte ska damma.

Sopningen kommer att ske i flera steg. Vi kommer börja med att blåsa och sopa bort sanden på vår brygganläggning. Därefter kommer vi att sopa ut sanden på huvudgatorna, så att den stora sand-upptagningsmaskinen kan ta upp sanden/gruset. Den stora sand-upptagnings-maskinen är planerad att komma till området i mitten/slutet av april (v14).

I mitten i slutet av maj (vecka 20 och vecka 21) är också planen att vi ska linjemåla våra parkeringsplatser.  Det är ett projekt som kommer att behövas delas upp i flera etapper och att vi kommer att behöva stänga av de parkeringsytor som ska målas under några dagar. Mer information om linjemålningen kommer i slutet av april.

Samfälligheten

Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Join us on Facebook

Butiker och restauranger i Järla sjö

Stalands

Gustav de lavals torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-544 706 80

Salong Zakz

Gustaf de Lavals Torg 10
131 60 Nacka
Tel: 08-466 99 98

Marbodal Kök

Gustav de Lavals Torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-50 92 60 70

Pizzeria Il Secondo

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Sekunden service

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Lavalhallen

Lunch Restaurang, Festlokal, Festvåning
Gustaf de Lavals Torg 8, 131 59 Nacka
Tel: 08-718 04 05

Järla sjö