En småstadsidyll i Nacka stad

AktuelltFler bilder

Aktuellt från Järla sjö

Vecka 15 – Start för ansökan/registrering av P-tillstånd i Järla sjö!

Vecka 15 – Start för ansökan/registrering av P-tillstånd i Järla sjö!

Registreringsperioden för ansökan/registrering av P-tillstånd startar nu i vecka 15. Från och med den 16 maj 2018 gäller betald avgift för månadsparkering endast i kombination med ett giltigt digitalt P-tillstånd. Efter detta datum gäller biljetten för månadsparkering, som kostar 400 kr/månad, endast i kombination med ett giltigt parkeringstillstånd för boende. Betalningen av månadsparkerings avgiften görs fortsättningsvis antingen via ett SMS till 0700-404040 eller via SMS Parks App. Det parkerade fordon som den 16 maj saknar ett P-tillstånd får parkeringsbot vid kontroll.

läs mer
Svara på vår enkät om – Laddplatser!

Svara på vår enkät om – Laddplatser!

Järla sjö samfällighetsförening kommer att digitalisera vissa servicefunktioner i området. En viktig del av detta arbete är att förbereda Järla Sjö för en hållbar framtid, till exempel genom att förbättra möjligheterna för elbilsladdning. För att skapa oss en bild av hur behovet ser ut idag och i framtiden, skulle vi behöva din hjälp.

läs mer
Parkeringstillstånd för boende återinförs i Järla sjö i april 2018

Parkeringstillstånd för boende återinförs i Järla sjö i april 2018

Styrelsen i Järla sjö samfällighetsförening har beslutat att återinföra parkeringstillstånd för boende området. Tillståndet togs bort 2012, då den fysiska 30-dagarsbiljetten ersattes med en digital lösning från SMS Park. I samband med detta slopades också kravet på att ha ett parkeringstillstånd synligt i bilrutan för att kunna parkera med den rabatterade 30-dagarsbiljetten (som för närvarande kostar 400 kronor).

läs mer

Notiser

Slamsugning av dagvattenbrunnar

Vår underleverantör Spol & Sug började i förra veckan att slamsuga våra dagvattenbrunnar i området. Vi har drygt 150 stycken sådan brunnar. Arbetet kommer at vara klart i denna vecka.

Att vänta för länge mellan gångerna att slamsuga våra brunnar och sandfällor kan i värsta fall leda till översvämning och mycket stora kostnader. Med rätt frekvens vid slamtömning slipper vi också många andra problem.

Samfälligheten

Ökad trafiksäkerhet i området – Pollare & farthinder

I ett led att öka säkerheten för barn och skolungdomar i området, har styrelsen i Järla sjö samfällighetsförening beslutat att införa farthinder, pollare och tydligare skyltar på flertal ställen i området. Anledningen till detta är den snabbt tilltagande trafiksituationen med fler varu- & mattransporter, lastbilar, tekniska förvaltare och bilister som mycket ofta kör alldeles för fort.

Vi har (eller ska) placerat ut en blomkruka på Uppfinnargränd för att förhindra genomfart nära lekparken, en pollare vid farthindret på Järla Gårdsväg så att fordonen måste köra över farthindret och en pollare vid infarten till Buddes och Hebbes gränd för att förhindra genomfart  då dessa gator inte är några bilgator. Tyvärr togs pollaren vid Buddes Gränd bort av någon, men den kommer att sättas tillbaka och tillsammans med en skylt (inom någon vecka) hur man tar sin in i via Turbinvägen. De som har behov av lasta av eller på vid sin port kommer fortfarande att kunna göra det via Turbinvägen.

Det kommer även införas två stycken asfalterade farthinder utefter Winborgsväg – ett farthinder vid Castello och ett vid garageutfarten nedanför Brf. Vikingaleden.

Samfälligheten

Sicklaloppet arrangeras Söndagen den 16:e september

Söndagen 16:e september arrangerar Järla Orientering för 8:e året ett löparlopp med start och mål i Sickla köpkvarter. Loppet är 10 km och kommer att passera genom Järla Sjö efter 1,5 km. Du som är boende eller näringsidgare kommer under en kort tid mitt på dagen att bli påverkad.

Starten går kl 13:00 och löparna springer sedan på norra sidan utefter Järlaleden-Järla Gårdsväg. Efter viadukten fortsätter löparna på Järla Gårdsväg för att snedda över parkeringen och springa nedför backen på Winborgs och sedan vidare bort utefter Järlasjön.

Då löparna passerar Järla Gårdsväg kommer den att vara avstängd ca kl 13:00-13:15. Två parkeringsplatser vid Winborgsväg kommer även att vara avstängda mellan kl. 10:00 till 13:30.

Hela bansträckningen och mer info finns på www.sicklaloppet.se

Frågor: banansvarig@sicklaloppet.se, Peter Wipp

Järla sjö samfällighetsförening

Kräftfiske i Järla sjö

Fredagen den 17 augusti startade kräftfisket i Järla Sjön. I år var det Brf. Ångturbinen som var först ut att prova fiskelyckan. Kontakta din Brf:s utsedde kräftansvarige för mer information.

 • Ångturbinen, Datum: 17/8
 • Marketenteriet, Datum:18/8 (Fiskar inte 2018)
 • Solventilen, Datum: 19/8 (Fiskar inte 2018)
 • Vikingaleden, Datum: 20/8
 • Borgargården, Datum: 21/8
 • Gustafsgården, Datum: 23/8
 • Fyren, Datum: 24/8
 • Herrgården, Datum: 25/8
 • Klosterstranden, Datum: 26/8
 • Järla strand, Datum: 27/8
 • Vasagården, Datum: 28/8
 • Läderfabriken, Datum: 29/8
 • Remfabriken, Datum: 30/8
 • Gasackumulatorn, Datum: 31/8
 • Sturegården, Datum: 1/9
 • Turbinhallen, Datum: 2/9
 • Lillängsbacken, Datum: 3/9

Ha en fortsatt fin sommar!

Samfälligheten

Stor brandrisk!!!

Storstockholms brandförsvar avråder från eldning om eldningen inte kan genomföras på ett uppenbart säkert sätt och under stor försiktighet, det råder inte eldningsförbud. Avrådan gäller i Stockholms län. All eldning sker på eget ansvar.

Om det är blåsigt ute eller om marken är torr bör du inte elda. Tänk också på att rök med gnistor kan göra så att elden sprider sig om det är torrt ute. Släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska alltid finnas i närheten, även om du bara eldar lite. Håll koll på elden hela tiden om du eldar utomhus.

Storstockholms brandförsvar uppmanar just nu till mycket stor försiktighet i samband med grillning, arbete i skog och andra aktiviteter i naturen. Även små energikällor som till exempel cigarettglöd eller gnistor från grill och verktyg/maskiner kan vara tillräckligt för att skapa en okontrollerad brand.

Områdesförvaltningen
Järla sjö samfällighetsförening

Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Join us on Facebook

Butiker och restauranger i Järla sjö

Stalands

Gustav de lavals torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-544 706 80

Salong Zakz

Gustaf de Lavals Torg 10
131 60 Nacka
Tel: 08-466 99 98

Marbodal Kök

Gustav de Lavals Torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-50 92 60 70

Pizzeria Il Secondo

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Sekunden service

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Lavalhallen

Lunch Restaurang, Festlokal, Festvåning
Gustaf de Lavals Torg 8, 131 59 Nacka
Tel: 08-718 04 05

Järla sjö