En småstadsidyll i Nacka stad

AktuelltFler bilder

Aktuellt från Järla sjö

Fett orsakar stopp, problem och stora kostnader för oss!!

Fett orsakar stopp, problem och stora kostnader för oss!!

Vi servar och rengör våra pumpar/pumpgropar (24st/6st) två gånger per år samt underhållsspolar en spillvattenledning utefter Winborgsväg för att förebygga stopp. Och idag upptäckte vi igen att vår stora pumpgrop vid Winborgstorg, som samlar upp allt spillvatten från...

läs mer
Förnya ditt boendetillstånd innan 1 mars 2019! 

Förnya ditt boendetillstånd innan 1 mars 2019! 

Den 1 mars löper era nuvarande P-tillstånd för boende- och företagsparkering (för 2018) ut och det är därför viktigt att ni går in på parkera.se och förnyar dessa. Om P-tillståndet inte förnyas, riskerar ni att få kontrollavgift. Om ni tidigare köpt tillstånd via...

läs mer
Två Sunfleet bilar på torget igen och ett jul erbjudande!

Två Sunfleet bilar på torget igen och ett jul erbjudande!

Vi välkomnar en lite större bil, en Volvo XC 40, till området! Samfälligheten hyr nu igen ut två bil-pool-platser till Sunfleet som är belägna på Gustaf de Lavals Torg. Detta är ett led i arbetet med försöka minska antalet bilar i området. Erbjudande - rabattkod...

läs mer
Fett och skräp orsakar stopp, problem och stora kostnader!!

Fett och skräp orsakar stopp, problem och stora kostnader!!

Vi servar och rengör våra pumpar/pumpgropar (24st/6st) två gånger per år samt underhållsspolar en spillvattenledning utefter Winborgsväg för att förebygga stopp. Idag upptäckte vi tyvärr att vår stora pumpgrop vid Winborgstorg var full av fett (flera hundra kg som...

läs mer

Notiser

Sandupptagning och linjemålning

Även i år är det mycket sand på våra vägar och trottoarer vilket gör att det kommer att ta tid att få bort all sand och grus. Ni får gärna hjälpa till genom att sopa ut sanden runt era bilar och gångvägar ut på de större vägarna. Flytta gärna även era bilar så att arbetet underlättas för vår underleverantör.

Planen att vi i början av april (vecka 12) ska påbörja arbetet med att ta bort sanden/gruset från våra trottoarer och vägar. Vi kan dock inte börja med arbetet för än att det är plusgrader under natten. Gatorna måste också vara lagom fuktiga för att arbetet ska fungera effektivt och att det inte ska damma.

Sopningen kommer att ske i flera steg. Vi kommer börja med att blåsa och sopa bort sanden på vår brygganläggning. Därefter kommer vi att sopa ut sanden på huvudgatorna, så att den stora sand-upptagningsmaskinen kan ta upp sanden/gruset. Den stora sand-upptagnings-maskinen är planerad att komma till området i mitten/slutet av april (v14).

I mitten i slutet av maj (vecka 20 och vecka 21) är också planen att vi ska linjemåla våra parkeringsplatser.  Det är ett projekt som kommer att behövas delas upp i flera etapper och att vi kommer att behöva stänga av de parkeringsytor som ska målas under några dagar. Mer information om linjemålningen kommer i slutet av april.

Samfälligheten

Byte av access-system till våra garage/förråd sker den 21 januari!

Din befintliga ”tagg/blipp” kommer att sluta fungera den 21 januari 2019, kl 07.00. Du kommer att få en ny ”tagg/blipp” om du har registrerat dig via Parkandos (ny underleverantör) webb-baserade självbetjäningsportal. Den nya tagen/blippen kommer att börja fungera fr.o.m. måndag 21 januari 2019. En extra tagg/blipp kostar 300 kr/st. Du kommer även kunna öppna dörrar/portar med din mobiltelefon med hjälp av ”Nya Parkando-appen” fr.o.m. tisdagen den 22 januari 2019. Appen är gratis. Du laddar ner den från APPstore eller Google-Play och loggar in med Mobilt BankID.

Under vecka 33 kommer det också postas ut information, från Parkando, som beskriver mer hur du ska gå tillväga.

Kundservice
Du kan läsa mer om vad som gäller för förråden och garagen på www.jarlasjo.se eller kontakta Parkandos kundservice på kundservice@parkando.se eller på Tel: 08-408 396 38, mån-tors 09.00-14.00.

Samfälligheten

 

Graninsamling i Nacka!

Julgransinsamlingen i Nacka, Lördag 12/1 kl. 11-17 samt söndag 13/1 kl. 11-17
Årligen ordnar Nacka vatten och avfall julgransinsamling på Nacka vatten och avfall placerar ut containrar på 13 platser i kommunen, plus de ordinarie återvinningscentralerna, går det bra att lämna sin gran. Insamlingsplatserna är bemannade med personal som hjälper till att lasta granar.
Det går även bra att ställa er gamla gran bakom återvinningsstationen, så tar Samfälligheten hand om den.

Gott Nytt År!
Samfälligheten

Förnyelse av P-tillstånd kommer att ske under februari 2019! 


Under februari 2019 kommer du behöva att förnya ditt P-tillstånd. Om boendetillståndet då inte förnyas, riskerar du att få kontrollavgift. Mer information om hur du ska gå tillväga för att förnya ditt P-tillstånd kommer att sändas ut i slutet av januari 2019.

God Jul & Gott Nytt ÅR

Järla sjö samfällighetsförening och Parkera.se

Slamsög 53 ton sand och grus ur våra dagvattenbrunnar

Vi slamsög, nu höst, alla våra dagvattenbrunnar och sandfång (drygt 150 stycken) i området och fick upp 53 ton våt sand/grus. Att vänta för länge mellan gångerna att slamsuga våra brunnar och sandfång kan i värsta fall leda till översvämning och mycket stora kostnader. Med rätt frekvens vid slamtömning slipper vi också många andra problem.

Läs mer om Järla sjö samfällighetsförening

Samfälligheten

Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Join us on Facebook

Butiker och restauranger i Järla sjö

Stalands

Gustav de lavals torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-544 706 80

Salong Zakz

Gustaf de Lavals Torg 10
131 60 Nacka
Tel: 08-466 99 98

Marbodal Kök

Gustav de Lavals Torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-50 92 60 70

Pizzeria Il Secondo

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Sekunden service

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Lavalhallen

Lunch Restaurang, Festlokal, Festvåning
Gustaf de Lavals Torg 8, 131 59 Nacka
Tel: 08-718 04 05

Järla sjö