En småstadsidyll i Nacka stad

AktuelltFler bilder

Aktuellt från Järla sjö

Vecka 15 – Start för ansökan/registrering av P-tillstånd i Järla sjö!

Vecka 15 – Start för ansökan/registrering av P-tillstånd i Järla sjö!

Registreringsperioden för ansökan/registrering av P-tillstånd startar nu i vecka 15. Från och med den 16 maj 2018 gäller betald avgift för månadsparkering endast i kombination med ett giltigt digitalt P-tillstånd. Efter detta datum gäller biljetten för månadsparkering, som kostar 400 kr/månad, endast i kombination med ett giltigt parkeringstillstånd för boende. Betalningen av månadsparkerings avgiften görs fortsättningsvis antingen via ett SMS till 0700-404040 eller via SMS Parks App. Det parkerade fordon som den 16 maj saknar ett P-tillstånd får parkeringsbot vid kontroll.

läs mer
Svara på vår enkät om – Laddplatser!

Svara på vår enkät om – Laddplatser!

Järla sjö samfällighetsförening kommer att digitalisera vissa servicefunktioner i området. En viktig del av detta arbete är att förbereda Järla Sjö för en hållbar framtid, till exempel genom att förbättra möjligheterna för elbilsladdning. För att skapa oss en bild av hur behovet ser ut idag och i framtiden, skulle vi behöva din hjälp.

läs mer
Parkeringstillstånd för boende återinförs i Järla sjö i april 2018

Parkeringstillstånd för boende återinförs i Järla sjö i april 2018

Styrelsen i Järla sjö samfällighetsförening har beslutat att återinföra parkeringstillstånd för boende området. Tillståndet togs bort 2012, då den fysiska 30-dagarsbiljetten ersattes med en digital lösning från SMS Park. I samband med detta slopades också kravet på att ha ett parkeringstillstånd synligt i bilrutan för att kunna parkera med den rabatterade 30-dagarsbiljetten (som för närvarande kostar 400 kronor).

läs mer
SSM – Pågående arbeten från v50 tom v04 2018

SSM – Pågående arbeten från v50 tom v04 2018

Pågående arbeten utefter Winborgsväg: Arbeten med återställande av trottoar/gata, nu klart från Winborgsväg 7 tom med Winborgsväg 19 Montage av portar och av vattning (stuprör och hängrännor). Pågående arbeten utefter Turbinvägen/Uppfinnargränd: Plåtarbeten yttertaken...

läs mer
Om Järla sjö och om vad som händer inom vårt fina område!

Om Järla sjö och om vad som händer inom vårt fina område!

Järla sjö är en stor samfällighetsförening och består av tjugo medlemmar, dvs. arton bostadsrättsföreningar och två kommersiella ägare. Samfällighetsföreningen äger och har i uppdrag att förvalta och utveckla områdets; vägar, trottoarer, trappor, utomhusparkeringsplatser, garage, el-, avlopps- och dagvattenledningar, dagvattenbrunnar och pumpgropar, pumpar, belysning, våra parker och grönområden, träd och buskar samt hela brygganläggningen, källsorteringsstationen, inkommande/utgående vatten, snöröjning i området och förrådsutrymmen.

läs mer

Notiser

Vecka 15 börjar vi ta bort sanden från våra vägar och trottoarer

Äntligen börjar vintern släppa sitt grepp och vi har nu påbörjat sopningen av våra trottoarer och vägar. Sopningen beräknas vara klar i början/mitten av maj. Om det inte blir minusgrader och börjar snöa igen, då kan det ta längre tid.

När vi sopar bort sand och grus så måste sanden vara fuktig för att undvika damm. Det är inte möjligt om det varit minusgrader på natten, då måste vi vänta tills frosten försvinner innan vi börja sopa och det gör att det kan ta längre tid.

Sopningen sker i flera steg. Vi börjar med att blåsa och sopa ut sanden på huvudgatorna så att den stora sandupptagningsmaskinen sedan kan ta upp sanden. Planen är att den stora maskinen ska komma i slutet av v16.

I år är det mycket sand på våra vägar och trottoarer vilket gör att det kommer att ta tid att få bort all sand och grus. Våra bilar som står parkerade i området försvårar också arbetet för vår underleverantör. Ni får gärna hjälpa till genom att sopa ut sanden på våra vägar från våra trottoarer och parkeringsplatser. Flytta gärna även era bilar så att arbetet underlättas för vår underleverantör.

Samfälligheten

Garagestädning, 20:e april kl. 9:00 till 16:00

Vi kommer att genomföra en garagestädning i våra garage den 20:e april, kl. 09:00 till 16:00. Ni som har bilar, motorcyklar och annat som förvaras i garagen måste temporärt flyttas ut senast kl. 08.00. Det är viktigt att ni hörsammar denna uppmaning, så att vi kan göra riktigt rent i garagen.

Du kan parkera din bil utomhus från och med kl. 17:00 den 19/4 till och med kl. 09:00 den 21/4.

Vid frågor e-posta till info@jarlasjo.se

Tack för hjälpen på förhand!

Järla sjö samfällighetsförening

 

 

Riktlinjer för snöröjningen inom Järla sjö

Här är våra riktlinjer för snöröjningen i vårt område.

  • Snöberedskap håller vi under perioden 15 november till 31 mars.
  • Snöröjningen startar först efter att det har snöat minst 5 cm och som oftast efter det har slutat att snö.
  • Snöröjningen följer uppgjorda snöröjningsplaner för vägnätet, gångbanor, trappor och torg samt för soprummen. Den stora maskinen kör huvudvägarna i området och de mindre maskinerna kör våra trottoarer. Våra handskottare skottar utanför våra dörrar och soprum.
  • På huvudvägnät ska snöröjning vara färdigställd inom 4 timmar och efterarbete färdigställt inom 10 timmar.
  • Snöröjning på gångbanor, torg och trappor ska vara färdigställd inom 6 timmar. Efterarbete ska vara färdigställt inom 10 timmar.
  • Vi lagrar all snö på utpekade snölagringsplatser då det är alldeles för dyrt att transportera bort snön.
  • Halkbekämpning ska utföras i den omfattning som erfordras för att upprätthålla en god säkerhet.

Du kan läs mer på vår hemsida om snöröjningsplanerna

Status införandet av digitala P-tillstånd i Järla sjö

Samfälligheten arbetar för fullt med att förbereda införandet av digitala parkeringstillstånd i området för boende och företagare. Datumet för införandet är ännu inte fastställt, men vi siktar på att det kommer att införas i början av april. Vi återkommer med exakt datum senare i mars. Vi kommer att informera via vår hemsida, i Facebookgruppen och via din brf:s styrelse.

Vi har i dagarna tecknat ett avtal med parkeringstjänsten Parkera.se för att utfärda digitala parkeringstillstånd. Tidigare har det varit möjligt att köpa rabatterad parkering för 400 kronor i Järla sjö via SMS Park – men från och med april 2018 kommer denna biljettyp även att kräva ett tillstånd för boendeparkering för att vara giltig.

För alla som bor i Järla sjö kommer ansökan om P-tillstånd att ske digitalt via vår hemsida, www.jarlasjo.se/parkering, där vi även kommer att publicera vilka regler som gäller. I korthet gäller att maximalt två parkeringstillstånd utfärdas per lägenhet i någon av områdets bostadsrättsföreningar (lägenhetsnummer kommer att behöva anges vid ansökan), varav det första tillståndet är gratis. På hemsidan kommer du också att hitta mera detaljerad information om vilka fordonstyper som kan få tillstånd.

Vi kommer också uppdatera skyltningen i området så att den anpassas till kravet på parkeringstillstånd för boende.

Ha en trevlig helg!
Samfälligheten

Information gällande stängda p-platser utanför Läderfabriken – 13/2 till 6/7 2018

Under våren kommer det att pågå en ombyggnation av taket på Läderfabriken, i samband med detta
kommer vi tyvärr behöva stänga av åtta p-platser till höger om entrén på Läderfabriken. Perioden för avstängning av p-platser är: 13/2 – 6/7 2018.

Samfälligheten har skrivit ett likande avtal med Oscar Properties Service, som ska utföra detta garantiarbete åt Läderfabriken, som Samfälligheten gjorde med SSM (Turbinhallen).

Samfälligheten

Facebook

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Join us on Facebook

Butiker och restauranger i Järla sjö

Stalands

Gustav de lavals torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-544 706 80

Salong Zakz

Gustaf de Lavals Torg 10
131 60 Nacka
Tel: 08-466 99 98

Marbodal Kök

Gustav de Lavals Torg 3
131 60 Nacka
Tel: 08-50 92 60 70

Pizzeria Il Secondo

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Sekunden service

Gustaf de Lavals Torg 2
131 60 Nacka
Tel: 08-466 98 36

Lavalhallen

Lunch Restaurang, Festlokal, Festvåning
Gustaf de Lavals Torg 8, 131 59 Nacka
Tel: 08-718 04 05

Järla sjö