Parkeringsövervakning

P-övervakning och kontrollavgifter

Parkering är endast tillåten på markerade platser och bilar som klassas som Klass 1 (enligt Transportstyrelsen) och betald P-avgift. För övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar och husbilar är inte tillåtna att Parkera i området.

Ett undantag till Klass 1 regeln görs för klass 2 bilar som får plats inom en parkeringsruta och max är 5 meter långa och 2 meter breda.

I  högermenyn kan du läsa mer om vad som gäller för; besöksparkerings, p-tillstånd för boendeparkering, och företagsparkering och parkering av arbetsbilar i området.  Observera att det kan finnas avvikande regler beroende på var i området P-platsen ligger – skyltarna ger alltid korrekt information om vad det är som gäller.

Motorcyklar betalar för närvarande ingen avgift för parkering utomhus, om de ställs upp på lämplig plats så att hinder eller annan olägenhet inte uppstår. Obs! Om motorcykel parkeras på bilparkeringsplats utgår samma parkeringstaxa som för personbil.

Om du innehar ett P-tillstånd byter bil av olika anledningar, måste du ändra ditt registreringsnummer på BÅDE Parkera.se och EasyPark.

Parkeringsövervakningen i området (utomhus) ombesörjes av Estate parkering. Vi följer samma parkeringsbestämmelser och kontrollavgifter som Nacka kommun. Priserna gäller från 1 januari 2016. Denna avgiftsnivå är fastställd av Nacka kommun, och är inget som vare sig Järla sjö samfällighet eller Estate parkering har möjlighet att påverka.

450 kronor för mindre trafikstörande felparkeringar:

 • Parkering längre än tillåten tid.
 • Digital P-skiva (via SMSPark som gäller i hela området), saknar, felinställd, utöver tillåten tid.
 • Parkerad på avgiftsbelagd parkering utan att erlägga avgift.
 • Parkerat längre än betald tid eller utan giltig/synlig avgift

600 kronor för trafikstörande felparkeringar där det är förbud att parkera:

 • Alla sorters parkeringsförbud och utanför makerad plats.
 • Förhyrd plats.

1 000 kronor för trafikfarliga/hinder felparkeringar:

 • Trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon – där stannande och parkering är förbjuden.
 • Parkering endast tillåten för vissa trafikanter eller ändamål
 • Reserderad plats för rörelsehindrad

 

Parkeringskarta

Klicka på bilden för att se parkeringskartan i större format.

Förklaring till färgkoderna på parkeringskartorna:

 • Blå - markparkering för besöks- eller boendeparkering hela dygnet
 • Gula - markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–08.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
 • Orange – markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–09.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
 • Gröna - p-plats för fordon med handikapptillstånd.
 • Röda - privata och reserverade p-platser.

OBSERVERA: Det är alltid skyltarna på plats som gäller om det nu skulle finnas några oklarheter jämfört med kartan!

Kundtjänst

Garage, uthyrning, köhantering.

P-tillstånd för boende & företag:

Hantering av P-avgifter utomhus:

Parkeringsövervakning

Facebook

Prenumerer på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

 

Loading

Pin It on Pinterest

Share This