P-tillstånd

P-tillstånd – Huvudregeln

Du som är folkbokförd på en adress i Järla sjö och äger ett fordon som finns registrerat på dig i vägtrafikregistret har rätt till ett parkeringstillstånd (Fordonet kan även ägas av annan medlem i hushållet). P-tillståndet ger dig som boende i området möjligheten att parkera på anvisade platser inom Järla sjö till en reducerad taxa och rätt att ansöka om en garageplats i ett av Järla sjös tre garage.

 • P-tillståndet gäller endast inom Järla sjö och på de p-platser och tider där detta anges. På övriga P-platser gäller ordinarie taxa för besöksparkering hela eller delar av dygnet. På vissa P-platser är det tillåtet att stå kvällstid och natt med boendetillstånd, dock inte på dagtid. Se aktuell skyltning för närmare information.
 • P-tillståndet ger dig rätt att köpa månadsparkering via EasyPark (Zon 1149) till reducerad taxa och rätt att hyra garageplats i samfällighetens tre garage. För närvarande månadsavgiften utomhus för boende i Järla sjö 400 kronor för en 30-dagarsperiod. Månadsparkeringsavgiften utomhus betalas antingen via ett SMS till 0700-40 40 40 eller via EasyParks App. Vad som gäller i våra garage kan du läsa mer genom att klicka här.
 • P-tillstånden är tidsbegränsade till ett kalenderår i taget. Efter denna period kommer det att krävas en förnyelse, som görs via självbetjäningsportalen Parkera.se. Du kan även kontakta Parkera.se/EasyParks kundtjänst på telefon 0770-710110 så får du hjälp.
 • Ditt P-tillstånd gäller för ett fordon. Du kan ändra registreringsnummer på p-tillståndet via ”Mina sidor” på Parkera.se då du byter bil.
 • P-tillstånd beviljas för privatregistrerade personbilar, alternativt tjänstebilar och som används privat av den sökande samt personbilar som klassas som Klass 1 bilar, enligt Transportstyrelsen.
  – Ett undantag till Klass 1 regeln görs för klass 2 bilar som får plats inom en parkeringsruta och max är 5 meter långa och 2 meter breda.  Om klass 2-bilen är en företagsbil ska ett P-tillstånd för företag införskaffas via tjänsten Parkera.se och månadsavgiften är på 600 kr/mån och betalas via EasyPark.
  – Övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar, husbilar samt fordon som används i kommersiell verksamhet (så kallade företagsbilar) – kommer inte att omfattas av parkeringstillstånd för boende. Ägare av denna typ av fordon kommer därför att behöva betala full parkeringstaxa.
 • Det går maximalt att söka/registrera två P-tillstånd (två bilar) per hushåll. Det första P-tillståndet är gratis medan det andra p-tillståndet kostar 300 kronor per månad.
 • Om du innehar ett P-tillstånd byter bil av olika anledningar, måste du ändra ditt registreringsnummer på BÅDE Parkera.se och EasyPark.

Undantag till huvudregeln

Nedan listas några undantag till ovanstående huvudregel för dig som är boende i området. Du ska vid anmodan av Parkera.se, Estate eller Järla sjö samfällighetsförening kunna styrka dina uppgifter med intyg om du inte faller inom huvudregeln. 

 • Om du bor i andra hand, ska du vid anmodan kunna uppvisa ett intyg som visar att du är tillfälligt boende på en adress som omfattas av boendeparkering i Järla sjö, exempelvis en kopia på ditt hyreskontrakt.
 • Om du har en tjänstebil eller en förmånsbil ska du mot anmodan kunna uppvisa ett intyg från arbetsgivaren där det framgår att du är anställd på företaget och har rätt att använda bilen privat.
 • Om du har en hyrbil ska du vid anmodan kunna visa upp ett hyresavtal undertecknat av dig (eller en annan hushållsmedlem) och hyrbilsföretaget.
 • Om du lånar bil ska du mot anmodan kunna visa ett intyg, som är ifyllt och är undertecknad av bilens ägare. Möjlighet att få tillstånd för en lånebil begränsas till ett lånetillfälle per kalenderår. Låneperioden ska vara minst 30 dagar och maximalt 90 dagar.
 • Om du har en företagsbil i tjänsten och företaget inte har verksamhet i Järla sjö, beviljas inte ett p-tillstånd för boendeparkering. För ett sådant fordon gäller besöksparkeringstaxa, 50 kr/dygn.
 • Om ditt företag har verksamhet i Järla sjö, kan du dock ansöka om p-tillstånd för företagsparkering och erlägga parkeringsavgift till reducerad taxa.

Ansök om P-tillstånd och ”P-tillstånds-id”

Utfärdande av digitala p-tillstånd för boendeparkering hanteras av tjänsten Parkera.se. Därefter köper du löpande en biljett för månadsparkering via EasyPark APP:en eller  via SMS-tjänsten.  Läs mer om hur du gör på EasyPark.

OBS! För att du ska kunna ansöka om ett P-tillstånd kommer du att behöva skriva in en unik lägenhetskopplad kod, ett så kallat P-tillstånds-id.

Om du saknar ett P-tillstånds-id får du vända dig till utsedd kontaktperson i din bostadsrättsförenings styrelse. Det är din brf:s styrelse som har ansvaret för ditt lägenhetsunika P-tillstånds-id. Det är viktigt att du sedan håller ditt p-tillstånds-id hemligt, så att ingen annan kan nyttja din möjlighet till att registrera ett P-tillstånd på Parkera.se

Följ dessa enkla steg för att komma igång med ditt digitala P-tillstånd:

 1. Logga in på parkera.se genom att klicka på knappen nedan
 2. Välj ett Parkeringstillstånd och knappa in din information.
  –  Välj Bostadsrättsförening i en ”dropdown”
  –  Skriv in ditt unika ”P-tillstånds-Id”
  –  Här kommer du bli ombedd att skapa ett konto.
 3. Välj betalsätt och/eller bekräfta ditt köp av P-tillstånd.
 4. Klart! Nu ser parkeringsvakten att du har ett P-tillstånd.

När du vill hantera ditt parkeringstillstånd kan du göra det via ”Mina Sidor”. OBS! Om du ändrar ditt registreringsnummer under ”Mina sidor” i Parkera.se, så måste du även ändra registreringsnummer i EasyPark eller kontakta EasyParks kundtjänst.

Parkeringskarta

Klicka på bilden för att se parkeringskartan i större format.

Förklaring till färgkoderna på parkeringskartorna:

 • Blå - markparkering för besöks- eller boendeparkering hela dygnet
 • Gula - markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–08.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
 • Orange – markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–09.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
 • Gröna - p-plats för fordon med handikapptillstånd.
 • Röda - privata och reserverade p-platser.

OBSERVERA: Det är alltid skyltarna på plats som gäller om det nu skulle finnas några oklarheter jämfört med kartan!

Kundtjänst

Garage, uthyrning, köhantering.

P-tillstånd för boende & företag:

Hantering av P-avgifter utomhus:

Parkeringsövervakning

Facebook

Prenumerer på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

 

Loading

Pin It on Pinterest

Share This