Frågor och svar om parkering

Hur parkerar man i Järla sjö?

I Järla sjö finns det inga fasta parkeringsplatser utan bara ”fria P-platser”. Det innebär att du  parkerar i mån av plats. Boende och företagare som har verksamhet i Järla sjö har rätt till ett P-tillstånd som ger rätt att köpa månadsparkering utomhus till reducerad taxa. Utomhusparkering sker biljettlöst via tjänsten SMS-park och din mobiltelefon. Detta innebär att du slipper lägga någon biljett i vindrutan – bilens registreringsnummer används för att verifiera att avgiften erlagts.
Du startar och avslutar din parkering via din mobiltelefon med SMS eller på webben. Du betalar således endast den tid som du faktiskt utnyttjar parkeringsplatsen. Med SMS Park kan du betala både korttids- och långtidsparkering.

 Vad menas med ”fri P-plats”?

I Järla sjö har vi bara ”fri p-platser”, dvs du parkerar din bil i mån av plats i området. Detta gäller även om du innehar ett P-tillstånd och har betalat avgift för boendeparkering. Tänk på att alltid följa skyltningen i området.

Vilka beviljas P-tillstånd?

P-tillstånd beviljas för alla som bor eller företagare som har sin verksamhet i Järla sjö. P-tillståndet gäller inom Järla sjö och ger dig rätt att köpa månadsparkering via SMS Park (Zon 1149) till reducerad taxa och hyra garageplats i ett av samfällighetens tre garage. För närvarande avgiften för boende i Järla sjö 400 kronor och för en företagare 600 kr för en 30-dagarsperiod. Månadsparkeringsavgiften betalas antingen via ett SMS till 0700-40 40 40 eller via SMS Parks App.

Som boende i Järla sjö kan man maximalt få två tillstånd per lägenhet. Det första tillståndet är kostnadsfritt, medan det andra P-tillståndet kostar 300 kronor per 30-dagarsperiod. P-tillståndet kopplas till personbilens registreringsnummer och lägenhet eller företag.

Parkeringstillståndet för boende och företagare är tidsbegränsade till ett kalenderår. Efter denna period kommer det att krävas en förnyelse, som kommer att kunna göras på själbetjäningsportalen Parkera.se se som nås via Järla sjös hemsida.

Du kan även kontakta Parkera.se/SMS Parks kundtjänst på telefon 0770-710110 så får du hjälp.

Om man har två bilar som boende, hur stor blir kostnaden då?

Det första parkeringstillståndet för boende kommer inte att kosta något, om hushållet bara har en bil blir kostnaden alltså oförändrad, 400 kronor i månaden. Om hushållet har ytterligare en bil, tillkommer kostnad för ett andra parkeringstillstånd på 300 kronor i månaden. Bil nummer två kostar alltså 700 kronor i månaden för att kunna parkera till rabatterat pris.

Måste de som har garageplats ha ett P-tillstånd?

De som har garageplats i något av Samfällighetens tre garage måste också ha ett P-tillstånd. De som har garageplats inom sin Brf. behöver inte införskaffa ett P-tillstånd.

Vilka regler gäller för motorcyklar?

Motorcyklar kommer också att behöva betala parkeringsavgift, men vi har ännu inte beslutat exakt vilken avgift som gäller för dessa fordon. Vi har även ambitionen att skapa speciella parkeringsrutor avpassade för MC. Vi återkommer i denna fråga.

Vår bil är registrerad på makens företag, och vi använder den när han inte jobbar. Gäller parkeringstillstånd för denna bil?

Det beror på hur bilen är registrerad. Är det en tjänstebil, som är inköpt av företaget i syfte att din make ska köra den privat (dvs att bilen förmånsbeskattas), gäller parkeringstillståndet för detta fordon (förutsatt att arbetsgivaren skrifligt kan intyga nyttjandet av fordonet). Är det däremot en företagsbil, som enbart är tänkt att köras i tjänsten – till exempel transportbilar – går det inte att söka parkeringstillstånd. Detta vore i praktiken det samma som att Järla sjös invånare subventionerar parkeringen för enskilda företag.

Det finns dock möjlighet att köpa så kallad företagsparkering, om bolaget har sin verksamhet i Järla sjö.

Vilka fordon tillåts P-tillstånd?

P-tillstånd beviljas för privatregistrerade personbilar, alternativt tjänstebilar som används privat av sökanden samt personbilar som klass som Klass 1, enligt Transportstyrelsen. Övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar, husbilar samt fordon som används i kommersiell verksamhet (så kallade företagsbilar) – kommer inte att omfattas av parkeringstillstånd för boende. Ägare av denna typ av fordon kommer därför att behöva betala full parkeringstaxa (för närvarande maximalt 50 kronor per dygn).

Hur och var tecknar jag P-tillstånd?

Du ansöker och tecknar ett P-tillstånd på vår självbetjäningsportal – Parkera.se. Du som boende hittar länken dit under P-tillstånd.

Du som företagare hittar länken under Företagsparkering.

Vad är ett P-tillstånds-id?

Ett P-tillstånds-id är ett unikt ID-kod som möjliggör att du som boende och Företagare i Järla sjö kan ansöka och registrera dig för ett p-tillstånd via tjänsten Parkera.se

Jag är boende i Järla sjö och saknar ett P-tillstånds-Id? Vart vänder jag mig?

Om du saknar ett P-tillstånds-id, får du vända dig till någon i din brf:s styrelse för att få ditt personliga unika P-tillstånds-id. Håll ditt P-tillstånds-id hemligt, så att ingen annan kan nyttja din möjlighet till att registrera ett P-tillstånd på Parkera.se.

Jag är företagare och har verksamhet i Järla sjö och saknar ett P-tillstånds-id. Vart vänder jag mig?

Om du som företagare har verksamhet i området och saknar ett p-tillstånds-id, så får du vända dig till Järla sjös områdesförvaltning. Håll ditt P-tillstånds-id hemligt, så att ingen annan kan nyttja din möjlighet till att registrera ett P-tillstånd på Parkera.se.

Vad kostar ett P-tillstånd för boende?

Första parkeringstillståndet för hushållet är gratis. Det ger dig rätt att köpa en boendeparkeringsavgift till ett reducerat pris för 400 kr/månad i stället för 50 kr/dag (1500 kr/mån). Om hushållet har ytterligare en bil så kostar det andra p-tillståndet 300 kr/mån plus 400 kr/mån för boendeparkeringsavgiften.

Var kan jag använda mitt P-tillstånd?

P-tillståndet gäller på markerade P-platser utomhus (se parkeringskartan) och utfärdas digitalt via självbetjäningsportalen Parkera.se som nås via Järla sjös hemsida.

Parkeringstillståndet är tidsbegränsade till ett kalenderår i taget. Efter denna period kommer det att krävas en förnyelse och göras via tjänsten Parkera.se som nås via Järla sjös hemsida.

Hur länge gäller mitt P-tillstånd?

Parkeringstillståndet är tidsbegränsade till ett kalenderår i taget. Efter denna period kommer det att krävas en förnyelse av P-tillståndet, vilket görs via tjänsten Parkera.se som nås via Järla sjös hemsida.

Hur många P-tillstånd kan jag teckna? 

Ditt p-tillstånd gäller för ett fordon. Som boende i Järla sjö går det att söka tillstånd för maximalt två bilar per hushåll, varav det första är kostnadsfritt medan P-tillstånd nr 2 debiteras med 300 kronor per månad.

Du som är företagare och har verksamhet i området Järla sjö kan ansöka om flera p-tillstånd. Kontakta Järla sjös områdesförvaltning för mer information.

Kan jag parkera flera bilar med samma P-tillstånd?

Ditt P-tillstånd gäller för ett fordon. Som boende i Järla sjö går det att söka tillstånd för maximalt två bilar per hushåll, varav det första är kostnadsfritt medan p-tillstånd nr 2 debiteras med 300 kronor per månad. Du som är företagare och har verksamhet i området Järla sjö kan ansöka om flera p-tillstånd. Kontakta Järla sjös områdesförvaltning för mer information. Annars går det även bra att ändra registreringsnummer på tillståndet via ”Mina sidor” på Parkera.se. Glöm inte OCKSÅ att ändra ditt registreringsnummer i SMS Parks App eller att ta hjälp av deras kundtjänst.

Måste jag ansöka ett nytt P-tillstånd när mitt tillstånd går ut?

Parkeringstillståndet är tidsbegränsade till ett kalenderår i taget. Efter denna period kommer det att krävas en förnyelse och göras via tjänsten Parkera.se som nås via Järla sjös hemsida.

Hur ändrar jag registreringsnummer på mitt P-tillstånd på Parkera.se och SMS Park?

Om du byter bil av olika anledningar så måste du ändra ditt registreringsnummer på ”Mina sidor” på BÅDE Parkera.se och SMS Parks hemsida.

Bytet sker direkt och du kan då parkera det fordon du ändrat till. Du kan även kontakta oss på telefon 0770-710 110 så hjälper vi dig att ändra.

Hur ser parkeringsvakten att jag har ett P-tillstånd?

Parkeringsvakten ser i en handdator genom att söka på ditt registreringsnummer att du har ett digitalt tillstånd via parkera.se och betalat boendeparkeringsavgiften via SMS Parks olika betalningstjänster – via SMS-parkappen eller via SMS. Läs mer på SMS Parks P-automater som finns på olika platser i området.

Mitt betalkort fungerar inte när jag ska betala min avgift, vad gör jag?

Kontrollera att kortet fortfarande gäller. Ifall ditt kort är aktivt rekommenderar vi att du kontaktar din bank. Som alternativ till kortbetalning kan vi även skicka en pappersfaktura eller E-postfaktura. Kontakta gärna kundservice hos Parkera.se/SMS Park så hjälper de dig.

Jag har inte fått min faktura, vad gör jag?

Kontakta Parkera.se/SMS Parks kundservice så kan de tillsammans ta reda på vad som kan ha gå snett. Du kan även ladda ner en ny faktura från ”Mina sidor” på både Parkera.se och SMS Park. 

Hur många parkeringsplatser finns i Järla sjö?

Antalet parkeringsplatser i hela Järla sjö ska vara 828 st. Antalet parkeringsplatser inom området som tillhör och administreras av samfälligheten är 606, varav 131 bilplatser finns i våra tre garage (4-elbil-platser) samt 36 MC-platser. Därutöver finns inom området, men utanför samfällighetsföreningen ansvar, 120 garageplatser i brf Turbinhallens garage, 18 platser i brf Remfabrikens garage samt i brf Vikingaleden 71 garageplatser och 24 markparkeringsplatser. Dessa platser ingår inte i samfällighetens skötseluppdrag.

Kommer parkeringsavgiften att höjas 2018?

Nej, avgiften för månadsparkering förändras inte i och med återinförandet av parkeringstillstånd, utan kvarstår på 400 kronor per 30-dagarsperiod. Skillnaden blir att 30-dagarsbiljetten måste kombineras med ett giltigt boendetillstånd för att vara giltig.

Hur fungerar det att betala via SMS och företagsägd telefon?

SMS-park fungerar även för dig med företagstelefon – eftersom inga avgifter debiteras på telefonräkningen. Istället får du en samlad faktura med samtliga parkeringar under den innevarande månaden skickad till dig vis SMS, alternativt som pappersfaktura till din folkbokförda adress efter avslutad kalendermånad-

Hur fungerar det att betala via SMS och telefon med kontantkort?

Eftersom ingen parkeringsavgift debiteras på kontantkortet så begränsar inte saldot på kontantkortet den möjliga parkeringstiden. Så länge ni har täckning för att skicka ett påbörja SMS och ett avsluta SMS så kan ni parkra så länge ni behöver.

Hur fungerar det att betala via SMS och telefon med oregistrerade kontantkort?

Eftersom identifieringen sker med hjälp av personnummer som skickas med vid första parkeringstillfället kan även de med oregistrerade kontantkort använda tjänsten. Parkeringen är inte giltig förrän det att man fått ett bekräftelse-SMS som meddelar att parkeringen har startats. Detsamma gäller för att avsluta parkeringen.

Parkeringskarta

Klicka på bilden för att se parkeringskartan i större format.

Förklaring till färgkoderna på parkeringskartorna:

  • Blå - markparkering för besöks- eller boendeparkering hela dygnet
  • Gula - markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–08.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
  • Orange – markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–09.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
  • Gröna - p-plats för fordon med handikapptillstånd.
  • Röda - privata och reserverade p-platser.

OBSERVERA: Det är alltid skyltarna på plats som gäller om det nu skulle finnas några oklarheter jämfört med kartan!

Kundtjänst

Garage, uthyrning, köhantering.

P-tillstånd för boende & företag:

Hantering av P-avgifter utomhus:

Parkeringsövervakning

Facebook

Prenumera på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

 

Loading

Pin It on Pinterest

Share This