Arbetsfordonsparkering

Arbetsbilar och parkering

Parkering av arbetsbilar i området är endast tillåten på markerade platser mellan kl. 07:00 till 17:00, där efter måste de parkera sitt fordon på annan plats utanför området. Samfälligheten kan godkänna annan plats än markerade platser för parkering av arbetsbilar om ägaren till arbetsbilen har ansökt om detta till områdeskontoret.

För arbetsbilar gäller inte Klass 1 regeln under dagtid. Arbetsbilar likställs som besökare och avgiften för arbetsbilar besöksparkering är därefter 10 kronor per timme eller maximalt 50 kronor per dygn eller att Samfälligheten utfärdar ett speciellt tidsbestämt P-tillstånd. Alla priser är inklusive moms. Observera att det kan finnas avvikande regler beroende på var i området P-platsen ligger – skyltarna ger alltid korrekt information om vad det är som gäller.

P-övervakning och kontrollavgift

Parkeringsövervakningen i området (utomhus) ombesörjes av Estate parkering. Vi följer samma parkerinsgbestämmelser och kontrollavgifter som Nacka Kommun. Priserna gäller från 1 januari 2016. Denna avgiftsnivå är fastställd av Nacka kommun, och är inget som vare sig Järla sjö samfällighet eller Estate parkering har möjlighet att påverka.

Parkeringskarta

Klicka på bilden för att se parkeringskartan i större format.

Förklaring till färgkoderna på parkeringskartorna:

  • Blå - markparkering för besöks- eller boendeparkering hela dygnet
  • Gula - markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–08.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
  • Orange – markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–09.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
  • Gröna - p-plats för fordon med handikapptillstånd.
  • Röda - privata och reserverade p-platser.

OBSERVERA: Det är alltid skyltarna på plats som gäller om det nu skulle finnas några oklarheter jämfört med kartan!

Kundtjänst

Garage, uthyrning, köhantering.

P-tillstånd för boende & företag:

Hantering av P-avgifter utomhus:

Parkeringsövervakning

Facebook

Prenumerer på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

 

Loading

Pin It on Pinterest

Share This