Båtliv i Järla sjö

Järla sjöklubb (tidigare Kanotklubben)

Järla sjöklubb bildades 2005 med syftet att främja kajak- och kanotpaddling för dem som har eller tänker skaffa kajak och bor i området. Föreningen består idag av ett 30-tal medlemmar som har sina kajaker placerade i klubbens två kajakställ i ett av områdets garage. Klubben kommer, förutom att förvalta kajakplatser, även att arrangera enklare kajakkurser och turer. Från och med våren 2020 kommer Järla sjöklubb även hantera båtplatserna i området. Mer information om klubbens framtida verksamhet kommer under våren.

Kanotbrygga

Det finns en kanotbrygga placerad längs med strandpromenaden framför Winborgs väg 31, där man enkelt kan sjösätta sin kajak. Denna brygga är avsedd för sjösättning av kajaker och kanoter det går självklart att bada från bryggan då den inte används. Tänk på att det inte finns någon badstege vid bryggan varför bad sker på egen risk.

Under inga omständigheter får någon lägga upp sin båt eller kajak inområdet eller vid strandkanten utan tilllstånd från Järla Sjö Samfällighetsförening. Vinterförvaring av båtar får båtägaren ordna på annat sätt utanför området

Kontaktperson

Är du intresserad av kajakpaddling, bor i Järla sjö och tänker skaffa en kajak kan du höra av dig till Järla sjö kanotklubb, kanotklubben@jarlasjo.se.

Båtar eller flytbryggor

Samfälligheten äger bryggan och vattnet utanför alla fastigheter inom Järla sjö. Det är inte tillåtet att lägga till eller låsa fast båtar, kanoter eller flytbryggor utefter bryggan eller intill sin fastighet utan tillstånd från Järla sjö Samfällighet.

Hyra en båtplats 

Järla sjö klubb arrenderar ytan där det idag finns nio båtplatser för uthyrning. Alla båtplatser är förnärvarande uthyrda. Järla sjöklubb har ett kösystem för att få en båtplats. Anmälan görs till kanotklubben@jarlasjo.se.

Båtuppläggning

Under inga omständigheter får någon lägga upp sin båt eller kajak inområdet eller vid strandkanten utan tilllstånd från Järla Sjö Samfällighetsförening. Vinterförvaring av båtar får båtägaren ordna på annat sätt utanför området

Kontaktperson

Är du intresserad av båtplats, bor i Järla sjö och tänker skaffa en båt kan du höra av dig till Järla sjöklubb, kanotklubben@jarlasjo.se.

 

Facebook

Prenumera på våra nyheter

Så får du en e-post notis varje gång vi publicerar en ny nyhet på hemsidan!

 

Pin It on Pinterest

Share This