Hammarby Team 10 UTVÄRDERING 2022/23

För att utvärdera säsongen 2022/23 samt planera inför nästa säsong behöver vi återkoppling från spelare och föräldrar om hur de upplever årets säsong. Det sker genom denna webbenkät som sedan följas upp med ett personligt möte med varje spelare på Zinken onsdagen den 22 mars och torsdagen den 23 mars mellan kl. 17:30-20:30. Enkäten kommer vara ett stöd i samtalet med ert barn. Det kommer en kallelse via Svenska Lag till varje barn.

Vi ber dig som förälder tillsammans med ert barn att svara på nedanstående 18 frågor. Sedan är det ytterligare 7 frågor som är riktade till dig som föräldrar. Svaren från enkäten och dialogen med alla barnen kommer ligga till grund för hur vi kommer att planera vår kommande säsong.

Hälsningar

Anders och Henrik

1 = mycket tråkigt / 5 = mycket roligt
OviktigtLite viktigtMycket viktigt
Träffa kompisar och ha kul
Oviktigt
Lite viktigt
Mycket viktigt
Spela med kompisar
Oviktigt
Lite viktigt
Mycket viktigt
Utvecklas som bandyspelare
Oviktigt
Lite viktigt
Mycket viktigt
Spela jämna matcher
Oviktigt
Lite viktigt
Mycket viktigt
Vinna matcher
Oviktigt
Lite viktigt
Mycket viktigt
1 = mycket dålig / 5 = mycket bra
1 = mycket dålig / 5 = mycket bra
1 = mycket dålig / 5 = mycket bra
1 = mycket dålig / 5 = mycket bra

MålvaktHöger backVänster backHöger halvVänster halvHöger MittMitt MittVänster MittForward
Prio ett
Målvakt
Höger back
Vänster back
Höger halv
Vänster halv
Höger Mitt
Mitt Mitt
Vänster Mitt
Forward
Prio två
Målvakt
Höger back
Vänster back
Höger halv
Vänster halv
Höger Mitt
Mitt Mitt
Vänster Mitt
Forward
Prio tre
Målvakt
Höger back
Vänster back
Höger halv
Vänster halv
Höger Mitt
Mitt Mitt
Vänster Mitt
Forward
Prio fyra
Målvakt
Höger back
Vänster back
Höger halv
Vänster halv
Höger Mitt
Mitt Mitt
Vänster Mitt
Forward
(Om t.ex. hur vi kan göra träningar bättre och vad vi kan göra för roliga saker som lag utanför bandyplanen eller vad vi som ledare ska göra för att laget ska spela än bättre bandy eller vad vi som ledare ska göra för att bandyn ska bli än roligare)
1 = inte alls troligt / 5 = mycket troligt


Frågor till vårdnadshavare
OviktigtLite viktigtMycket viktigt
Att han träffar och tränar/spelar med kompisar
Oviktigt
Lite viktigt
Mycket viktigt
Att han idrottar på något sätt
Oviktigt
Lite viktigt
Mycket viktigt
Att han lär sig och blir duktig på att åka skridskor och därmed tycker att det är kul
Oviktigt
Lite viktigt
Mycket viktigt
Att han utvecklas som bandyspelare och därmed tycker att det är kul
Oviktigt
Lite viktigt
Mycket viktigt
Att han får var med och spela jämna matcher
Oviktigt
Lite viktigt
Mycket viktigt
Flera val möjliga

Pin It on Pinterest

Share This