Parkeringskarta & regler

Så parkerar du i Järla sjö

I Järla sjö gäller gratis parkering med p-skiva under 1 timme, förutom på de rosamarkerade platserna vid Stalands möbler, där det är tillåtet att stå avgiftsfritt i 2 timmar för butikens kunder. All övrig parkering är avgiftsbelagd.

Parkering är endast tillåten på markerade platser. Observera att det kan finnas avvikande regler beroende på var i området p-platsen ligger – skyltarna ger alltid information om vad det är som gäller.

Parkeringsavgifter

För besöksparkering är avgiften 10 kr/tim eller högst 50 kr/dygn. Samtliga priser är inklusive moms. För boende är månadsavgiften för utomhusparkering av personbil 400 kr i månaden. Motsvarande kostnad för plats i garage är 900 kr. För företagare verksamma i området är månadsavgiften 600 kr för utomhusparkering.

Det finns i dagsläget tre reserverade platser för elbilar i det stora garaget på Winborgs väg 24 och en elbilplats i lilla garaget på Gustaf de Lavals Väg 5. Månadsavgiften för en elbilsplats är 1 400 kr inkl. el.

Motorcyklar

Motorcyklar får parkeras utan avgift utomhus. De får ställas på lämplig plats så att hinder eller annan olägenhet inte uppstår. Observera: Om motorcykel parkeras på bilparkeringsplats utgår samma avgift som för personbil.

P-övervakning och kontrollavgift

En kontrollavgift på 450 kr tas ut vid parkering som strider mot områdets bestämmelser. Nivån på denna avgift är beslutad inom Nacka kommun. Parkeringsövervakningen i området (utomhus) ombesörjs av  Estate parkering. Priserna gäller från 1 januari 2016. Denna avgiftsnivå är fastställd av Nacka kommun, och är inget som vare sig Järla sjö samfällighet eller Estate parkering har möjlighet att påverka.

Aktuella kartor över p-platserna i området

Förklaring till färgkoderna på parkeringskartorna:

Blå – markparkering med boendebiljett hela dygnet

Gula – markparkering med boendebiljett 16.00-08.00 på vardagar samt hela dygnet på lördagar, söndagar och helgdagar

Gröna – markparkering med boendebiljett 20.00-08.00 på vardagar samt hela dygnet på lördagar, söndagar och helgdagar

Rosa – markparkering med boendebiljett 20.00-09.00 vardagar, 18.00-09.00 lör- söndagar och helger.

Röda – privata p-platser för radhus.

OBSERVERA: Det är alltid skyltarna på plats som gäller om det nu skulle finnas några oklarheter jämfört med kartan!

Parkeringskarta väst

Parkeringskarta öst

Klicka på kartan för att se de i större version.

Klicka på kartan för att se den i större version.

Kontakt i parkeringsfrågor:

För övriga frågor, exempelvis sopning, snöröjning och liknande – kontakta områdesförvaltningen.