Frågor och svar om parkering

Hur parkerar man?

Utomhusparkering sker biljettlöst via tjänsten SMS-park och din mobiltelefon. Detta innebär att du slipper lägga någon biljett i vindrutan – bilens registreringsnummer används för att verifiera att avgiften erlagts.

Du startar och avslutar din parkering via din mobiltelefon med SMS eller via webben. Du betalar således endast den tid som du faktiskt utnyttjar parkeringsplatsen. Med SMS Park kan du betala både korttids- och långtidsparkering.

För dig med en företagsägd telefon

SMS Park fungerar även för dig med företagstelefon – eftersom inga avgifter debiteras på telefonräkningen. Istället får du en samlad faktura med samtliga parkeringar under den innevarande månaden skickad till dig vis SMS, alternativt som pappersfaktura till din folkbokförda adress efter avslutad kalendermånad.

Telefon med kontantkort

Eftersom ingen parkeringsavgift debiteras på kontantkortet så begränsar inte saldot på kontantkortet den möjliga parkeringstiden. Så länge ni har täckning för att skicka ett påbörja SMS och ett avsluta SMS så kan ni parkra så länge ni behöver.

Telefon med oregistrerade kontantkort

Eftersom identifieringen sker med hjälp av personnummer som skickas med vid första parkeringstillfället kan även de med oregistrerade kontantkort använda tjänsten. Parkeringen är inte giltig förrän det att man fått ett bekräftelse-SMS som meddelar att parkeringen har startats. Detsamma gäller för att avsluta parkeringen.

Parkeringsvakterna kan kontrollera via sina handdatorer att det finns en aktiv parkering, och kan snabbt kontrollera att betalning har skett. Du slipper därmed säkerställa att det ligger biljetter eller andra p-bevis synliga i vindrutan.

Om du ofta byter bil och månadsparkerar

I detta fall kan du ansöka om ett P-tillstånd hos SMS parks kundtjänst på kundservice@smspark.se eller telefon 0772–10 10 10. När du fått P-tillståndet lägger du det väl synligt i framrutan på den parkerade bilen. P-tillståndet ersätter bilens ordinarie registreringsnummer, och kan alltså enkelt flyttas till bilen man använder för tillfället.

Observera – din telefonräkning belastas INTE med några parkeringsavgifter. Samtliga parkeringar som görs under en kalendermånad samlas på en faktura som skickas ut i början av påföljande månad till din folkbokförda adress, alternativt som ett SMS. SMS-faktura är kostnadsfri och kan väljas direkt efter kundens första parkeringstillfälle på www.smspark.se.

För boende och företagare i området finns även ”webbparkeringen”. Där parkerar ni era gästers bilar men då med timdebitering. Inloggningsuppgifter för din personliga sida får du i ditt första avslutnings-SMS.

Om tjänsten

Tjänsten tillhandahålls av SMS Park®. Frågor om tjänsten ställs till företagets kundtjänst på 0772–10 10 10 eller www.smspark.se.