Besöksparkering

Besöksparkering och avgifter

I hela Järla sjö gäller gratis besöksparkering via SMSParks APP eller SMS under 1 timme, förutom på parkeringsplatserna vid Stalands möbler, där det är tillåtet att stå avgiftsfritt i 2 timmar via vanliga P-skiva

Avgiften för besöksparkering är därefter 10 kronor per timme eller maximalt 50 kronor per dygn. Alla priser är inklusive moms.

Parkering är endast tillåten på markerade platser och bilar som klassas som Klass 1 (enligt Transportstyrelsen). Övriga fordon – till exempel bussar, lastbilar och husbilar är inte tillåtna att Parkera i området. Observera att det kan finnas avvikande regler beroende på var i området P-platsen ligger – skyltarna ger alltid korrekt information om vad det är som gäller.

Motorcyklar

Besökare med motorcyklar betalar för närvarande ingen avgift för parkering utomhus, om de ställs upp på lämplig plats så att hinder eller annan olägenhet inte uppstår. Observera: Om motorcykel parkeras på bilparkeringsplats utgår samma parkeringstaxa som för personbil.

P-övervakning och kontrollavgift

Parkeringsövervakningen i området (utomhus) ombesörjes av Estate parkering. En kontrollavgift på 450 kr tas ut vid parkering som strider mot områdets parkeringsbestämmelser. Priserna gäller från 1 januari 2016. Denna avgiftsnivå är fastställd av Nacka kommun, och är inget som vare sig Järla sjö samfällighet eller Estate parkering har möjlighet att påverka.

Parkeringskarta

Klicka på bilden för att se parkeringskartan i större format.

Förklaring till färgkoderna på parkeringskartorna:

  • Blå - markparkering för besöks- eller boendeparkering hela dygnet
  • Gula - markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–08.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
  • Orange – markparkering för besökare eller boende, vardagar 20.00–09.00 och lördagar, söndagar och helgdagar 18.00–09.00.
  • Gröna - p-plats för fordon med handikapptillstånd.
  • Röda - privata p-platser.

OBSERVERA: Det är alltid skyltarna på plats som gäller om det nu skulle finnas några oklarheter jämfört med kartan!

Kundtjänst

Garage, uthyrning, köhantering.

P-tillstånd för boende & företag:

Hantering av P-avgifter utomhus:

Parkeringsövervakning

Pin It on Pinterest

Share This