Besöksparkering

Så betalar du parkering när du besöker Järla sjö

Besökare parkerar sina bilar enligt instruktionerna i denna bilaga (sms-parkering) eller köper parkeringsbiljett i områdets kortautomat. Det finns idag endast en p-automat i området, placerad utanför Sekunden vid Gustav de Lavals Torg. Automaten accepterar endast kreditkort och du får ingen biljett att lägga i rutan  – bilens registreringsnummer anges vid betalning och fungerar som kvitto på att du erlagt avgift.

Besöksparkering kostar 10 kronor/timme eller maximalt 50 kronor per dygn. Alla priser är inklusive moms.

Betala för en vanlig besöksparkering

För att starta en parkering skickar du ett SMS med zonkod 1149 (för Järla sjö), fordonets registreringsnummer och ditt personnummer (behövs endast första gången) till nummer 0700-404040.

Exempel: 1149 ABC123 5804233912.

Du avslutar själv parkeringen genom att SMS:a ordet Avsluta till 0700-404040. Du betalar på så sätt endast för den tiden du faktiskt utnyttjat.

OBS! Det går endast att avsluta parkeringen ifrån det nummer som användes vid starten av parkeringen.

I Järla sjö gäller gratis parkering med p-skiva i en timme, förutom på rosamarkerade platser vid Stalands möbler – här gäller fri parkering i 2 timmar. All övrig parkering i området är avgiftsbelagd.