Båtliv i Järla sjö

Järla sjö Kanotklubb

Järla sjö Kanotklubb bildades 2005 med syftet att främja kajak- och kanotpaddling för dem som har eller tänker skaffa kajak och bor i området. Föreningen består idag av ett 30-tal medlemmar som har sina kajaker placerade i klubbens två kajakställ i ett av områdets garage. Klubben kommer, förutom att förvalta kajakplatser, även att arrangera enklare kajakkurser och turer.

Kanotbrygga

Det finns en kanotbrygga placerad längs med strandpromenaden framför Winborgs väg 31, där man enkelt kan sjösätta sin kajak. Denna brygga är avsedd för sjösättning av kajaker och kanoter det går självklart att bada från bryggan då den inte används. Tänk på att det inte finns någon badstege vid bryggan varför bad sker på egen risk.

Kontaktperson

Är du intresserad av kajakpaddling, bor i Järla sjö och tänker skaffa en kajak kan du höra av dig till Järla sjö kanotklubb, kanotklubben@jarlasjo.se.

Båtar eller flytbryggor

Samfälligheten äger bryggan och vattnet utanför alla fastigheter inom Järla sjö. Det är inte tillåtet att lägga till eller låsa fast båtar, kanoter eller flytbryggor utefter bryggan eller intill sin fastighet utan tillstånd från Järla sjö Samfällighet.

Hyra båtplats

Vi har idag nio båtplatser för uthyrning. Alla båtplatser är uthyrda. Vi har ett kösystem för att få en båtplats. Anmälan görs till områdesförvaltaren via info@jarlasjo.se. Kostnaden för en båtplats är 2 000 kr/år plus en deposition på 3 000 kr.

Båtuppläggning

Under inga omständigheter får någon lägga upp sin båt eller kajak inområdet eller vid strandkanten utan tilllstånd från Järla Sjö Samfällighetsförening. Vinterförvaring av båtar får båtägaren ordna på annat sätt.

Pin It on Pinterest

Share This