Under vecka 22 och vecka 23 (27 maj till 10 juni) kommer Gustaf Daléns parken vara helt stängd för att åtgärda de brister som uppmärksammades under säkerhetsbesiktningen.

Järla sjö samfällighetsförening