Den 30:e april och 2:a, 3:e maj kommer Samfälligheten tillsammans med de Brf:er, som har hus som står på pålar i vattnet, genomföra en besiktning av samtliga stål-/betongpålar och badbryggornas kedjor och fästen. Detta kommer att göras av dykare, och är ett led i översynen och det löpande underhållet av Samfällighetens brygganläggning/betongpir och de fyra fastighetsägarnas (Brf:ernas) huskonstruktioner.
 
Järla sjö samfällighetsförening