I början av juli kommer vi att byta ut samtliga parkeringsskyltar i området.
Att vi gör detta beror på att dagens skyltning inte uppfyller kraven på P-skyltning i ett område som Järla sjö. Dessutom är nuvarande skyltning felaktig på ett antal platser, och stödjer inte de parkeringsregler som gäller för området.

Den nya skyltningen kommer att bli tydligare, och vi kan samtidigt göra oss av med ett stort antal parkeringsskyltar från stolpar och husväggar. De nya skyltarna medför också att det framöver enbart blir personbilar klass 1 som tillåts parkera i området, samt att 1 timmes besöksparkering endast gäller vid registrering via SMS eller med SMS Parks app. Vanlig P-skiva kommer därför inte att vara giltig vid parkering i området, med undantag för platserna vid Stalands och på Gustav de Lavals torg.

Ha en trevlig sommar!

Järla sjö samfällighetsförening